Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Paramilitarni instruktorzy wesprą szkolenie klas mundurowych

Autor: PAP
Dodano: 09-01-2021 06:56

Instruktorzy organizacji paramilitarnych będą mogli się włączyć w szkolenie uczniów klas mundurowych, co odciąży jednostki wojskowe zaangażowane w ten proces – zwróciło uwagę Biuro do spraw Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej.

Taka możliwość wprowadziła ogłoszona pod koniec ubiegłego roku decyzja ministra obrony. Jak przypomniało Biuro Programu Zostań Żołnierzem, decyzja w sprawie zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi utrzymując dotychczasowe rozwiązania współpracy wprowadziła też nowe - takie jak możliwość zawarcia partnerskiej umowy z proobronnej.

Podstawową formą współdziałania pozostaną porozumienia o współpracy między MON a organizacją, regulujące np. wspólną organizację obchodów świąt czy szkoleń. Warunkiem zawarcia porozumienia pozostanie, tak jak dotąd, wystąpienie z wnioskiem do dowódcy jednostki lub szefa MON. "Jednak oprócz dotychczas obowiązujących dokumentów wnioskujący zostali zobowiązani do przedstawienia oświadczeń potwierdzających między innymi zachowanie neutralności w sprawach politycznych i niekaralność" - podkreśliło Biuro.

Zasadnicza zmiana wprowadzona przez decyzję szefa MON, to przede możliwość zawarcia tzw. partnerskiej umowy proobronnej. Oznacza ona, że organizacje, stowarzyszenia i fundacje, posiadające certyfikowanych instruktorów na mocy tej umowy będą mogły się włączyć w proces szkolenia m.in. uczniów klas mundurowych. "Odciążą w ten sposób jednostki wojskowe do tej pory zaangażowane w proces szkolenia młodzieży. W zamian będą mogły liczyć na szkolenia z wykorzystaniem infrastruktury, sprzętu i kadry jednostek wojskowych oraz wsparcie w realizacji zadań statutowych" - poinformowało Biuro Programu Zostań Żołnierzem.

Warunkiem podpisania umowy partnerskiej będzie przedstawienie zaświadczenia o umiejętnościach instruktorskich w jednym z czternastu obszarów szkoleniowych: musztra, łączność, wychowanie fizyczne, terenoznawstwo, poszukiwanie i ratownictwo, bezpieczeństwo informatyczne, taktyka, rozpoznanie, obrona przed bronią masowego rażenia, powszechna obrona przeciwlotnicza oraz szkolenia: strzeleckie, medyczne, logistyczne i inżynieryjno-saperskie. Zakres zobowiązań organizacji będzie zależeć od jej liczebności.

Decyzja dostosowuje zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami do zadań Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Operacyjnego RSZ, Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i do wynikających z nich relacji z ministrem obrony narodowej i szefem Sztabu Generalnego WP. Dokument uwzględnia też rolę i zadania Biura ds. Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej. Zostało ono powołane 10 stycznia 2020 r. z zadaniem uproszczenia procesu rekrutacji do wojska. Biuro jest organizatorem m.in. takich programów jak "Paszport" (dla organizacji paramilitarnych), "Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe", "Oddziałów Przygotowania Wojskowego" (dla uczniów szkół średnich) oraz programu "Legia Akademicka" (dla studentów).

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021