Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Poznań: Powstał zespół ds. zielonych dachów i ogrodów wertykalnych

Autor: PAP
Dodano: 09-01-2021 15:05

Władze Poznania powołały zespół, który ma opracować pilotażowy program wsparcia finansowego dla mieszkańców chcących stworzyć na swoich domach zielone dachy lub ogrody wertykalne.

Poznański magistrat poinformował, że w skład powołanego przez prezydenta miasta zespołu wchodzą radni, urzędnicy i społecznicy. Najważniejszym zadaniem grupy jest przygotowanie pilotażowego programu wsparcia finansowego dla mieszkańców chcących stworzyć na swoich domach ogrody wertykalne lub zielone dachy.

Zespół ma też opracować propozycję współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi, właścicielami, zarządcami i administratorami budynków użyteczności publicznej i obiektów wielkopowierzchniowych.

Przewodniczącym powołanej grupy został zastępca dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania Przemysław Surdyk. Podkreślił, że członkowie zespołu chcą, aby zielone powierzchnie powstawały na budynkach już istniejących i na dopiero projektowanych. Zaznaczył, że problem zanieczyszczenia powietrza budzi w Polsce coraz większe zainteresowanie opinii publicznej.

"Wyzwaniem dla miast jest likwidacja wysp ciepła i zimna, charakterystycznych dla dużych aglomeracji miejskich, wpływających negatywnie na lokalny klimat. Jednym z rozwiązań jest zwiększenie powierzchni biologicznie czynnych oraz zasłanianie łatwo nagrzewających się latem i wychładzających zimą ścian budynków" - podkreślił.

Według niego zielone ściany i dachy poprawiają komfort akustyczny, redukując hałas na zewnątrz i wewnątrz budynku. Wskazał, że rośliny oczyszczają powietrze, bo filtrują pyły i przetwarzają dwutlenek węgla w tlen.

"Rośliny tworzą naturalną warstwę ogniotrwałą. Dają schronienie ptakom, motylom i pożytecznym owadom, co jest bardzo pożądane, zwłaszcza w zwartej zabudowie miejskiej" - wskazał.

W komunikacie magistratu zaznaczono, że zielone powierzchnie poprawiają izolację termiczną budynków, a chroniąc pokrycia domów przed warunkami zewnętrznymi "przedłużają ich żywotność nawet trzykrotnie". Ponadto wskazano, że takie instalacje zatrzymują wodę deszczową w podłożu, w warstwie roślinnej i drenującej, oczyszczając ją i spowalniając odprowadzenie jej do kanalizacji.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021