Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Buda: głosowanie nad ustawą dotyczącą ratyfikacji decyzji ws zasobów własnych UE powinno odbyć się zwykłą większością

Autor: PAP
Dodano: 30-04-2021 14:54

Konstytucja jasno mówi, jaka większość obowiązuje w takich sytuacjach, jak głosowanie nad projektem ustawy o ratyfikacji decyzji ws systemu zasobów własnych UE; nie ma najmniejszych wątpliwości, to jest zwykła większość głosów - powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

O wątpliwości m.in. KO, PSL i Konfederacji związane ze sposobem głosowania nad projektem ustawy o ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej w sprawie zwiększenia zasobów własnych UE, Buda był pytany w piątek na konferencji prasowej. Zdaniem części opozycji w tej sprawie powinno zostać zastosowane głosowanie większością 2/3 głosów.

"Konstytucja w sposób jasny mówi, jaka większość obowiązuje przy tego typu sytuacjach. Nie ma tutaj najmniejszych wątpliwości, że to jest zwykła większość głosów" - powiedział wiceminister.

Stwierdził też, że oczekiwanie opozycji, iż głosowanie powinno odbyć się większością 2/3, nie może być spełnione. Dodał, że poprzednie głosowania w przypadku podobnych projektów "również odbywały się zwykłą większością głosów".

Buda ocenił, iż oczekiwania opozycji są wysuwane wyłącznie po to, aby mieć pretekst do głosowania przeciw projektowi. "Ten warunek nie jest możliwy do spełnienia, bo jest niezgodny z brzemieniem i interpretacją konstytucji" - przekonywał.

We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych w budżecie UE, która dotyczy Funduszu Odbudowy gospodarek państw unijnych po pandemii. Sejm ma się zająć nim na dodatkowym posiedzeniu 4 maja.

Aby Fundusz Odbudowy został uruchomiony wszystkie państwa członkowskie muszą ratyfikować decyzję unijnych liderów o zwiększeniu zasobów własnych UE. Brak ratyfikacji tej decyzji wstrzymałby uruchomienie pakietu środków - zarówno z wieloletniego budżetu na lata 2021-2027, jak i Funduszu Odbudowy. Polska z unijnego budżetu i Funduszu Odbudowy ma otrzymać łącznie 770 mld zł.

Opozycja uważa, że głosowanie nad projektem ustawy o ratyfikacji decyzji w sprawie zwiększenia zasobów własnych UE powinno odbyć się w oparciu o art. 90 konstytucji. Zgodnie z tym artykułem, ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej, na podstawie której Polska przekazuje organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach, jest uchwalana przez Sejm większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

Z kolei art. 89 konstytucji mówi, że ratyfikacja umowy międzynarodowej wymaga zgody wyrażonej w ustawie - uchwalanej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby - jeżeli umowa dotyczy: pokoju, sojuszy, układów politycznych lub układów wojskowych; wolności, praw lub obowiązków obywatelskich określonych w konstytucji; członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji międzynarodowej; znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym; spraw uregulowanych w ustawie lub w których konstytucja wymaga ustawy.

Przedstawiciele rządu, w tym m.in. minister ds. UE Konrad Szymański informowali w ubiegłych tygodniach, że projekt ustawy o ratyfikacji decyzji w sprawie zasobów własnych UE powinien zostać głosowany w Sejmie zwykłą większością głosów, tak jak miało to miejsce w podobnych przypadkach w przeszłości.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021