Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Opole: W stolicy regionu odsłonięto obelisk ku czci poległych powstańców śląskich

Autor: PAP
Dodano: 01-05-2021 16:25

Na cmentarzu komunalnym w Opolu odsłonięto w sobotę obelisk z nazwiskami 67 mieszkańców powiatu opolskiego, którzy zginęli w powstaniach śląskich.

W asyście honorowej żołnierzy i harcerzy w sobotę na cmentarzu komunalnym w Opolu uroczyście odsłonięto obelisk ku czci Polaków - mieszkańców powiatu opolskiego, którzy zginęli w czasie powstań śląskich.

Napis na pomniku brzmi: "Rok 2021 kończy obchody 100-lecia Powstań Śląskich, które miały miejsce na terenie Górnego Śląska w latach 1919-1920-1921. Dążenia mieszkańców tych ziem do przyłączenia dawnej dzielnicy państwa Piastów do odrodzonego po I wojnie światowej państwa polskiego były wyrazem ich patriotyzmu i przywiązania do polskich tradycji. Według szacunków straty po stronie polskiej wynosiły 2700 zabitych osób. Z powiatu opolskiego zginęło 67 powstańców. Wielu z nich nie ma swoich mogił. Uczcijmy ich pamięć".

Obecny na uroczystości wojewoda opolski Sławomir Kłosowski podziękował władzom Opola za inicjatywę budowy pomnika i odsłonięcia go w przeddzień 100. rocznicy wybuchu III powstania śląskiego.

"Dziękuję panu prezydentowi Opola za to upamiętnienie, wpisujące się w politykę historyczną realizowaną przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Moim marzeniem jest, by tego typu upamiętnienia powstały we wszystkich powiatach województwa opolskiego" - powiedział Kłosowski.

Wojewoda przypomniał, że powstania śląskie, choć nie spowodowały przyłączenia całego Górnego Śląska do Polski, to dzięki ofierze krwi Polakom udało się przekonać Międzysojuszniczą Komisję Rządzącą i Plebiscytową na Górnym Śląsku do podziału tego regionu w taki sposób, że Polska otrzymała część przemysłową tego regionu z jej kopalniami i przemysłem ciężkim.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021