Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

MSZ: wiceminister Szymon Szynkowski vel Sęk spotkał się z Głównym Negocjatorem Albanii ds. akcesji do UE

Autor: PAP
Dodano: 18-06-2021 17:51

Sekretarz Stanu MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk spotkał się z Głównym Negocjatorem Albanii ds. akcesji do UE, Ministrem Stanu Zefem Mazim - poinformowało MSZ. "Zdecydowanie opowiadamy się za jak najszybszym rozpoczęciem negocjacji akcesyjnych zarówno z Albanią, jak i Macedonią Północną" – powiedział.

"Polska popiera integrację europejską Bałkanów Zachodnich. Zdecydowanie opowiadamy się za jak najszybszym rozpoczęciem negocjacji akcesyjnych zarówno z Albanią, jak i Macedonią Północną" - powiedział cytowany przez MSZ wiceminister Szymon Szynkowski vel Sęk podczas spotkania z Głównym Negocjatorem Albanii ds. akcesji do UE, Ministrem Stanu Zefem Mazim.

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez ministerstwo, "spotkanie z Ambasadorem Zefem Mazim, piastującym stanowisko ministra stanu w Kancelarii Premiera Albanii, dotyczyło przede wszystkim procesu integracji europejskiej Albanii". Wiceminister Szymon Szynkowski vel Sęk wyraził zadowolenie z potwierdzenia przez Komisję Europejską gotowości Albanii do zorganizowania pierwszej konferencji międzyrządowej dzięki wypełnieniu wszystkich warunków określonych przez Radę UE w marcu 2020 roku" - podano w komunikacie.

Wiceminister "wyraził też nadzieję na jak najszybszą decyzję Rady UE o przyjęciu ram negocjacyjnych dla Albanii, jak i Macedonii Północnej, oraz zwołaniu konferencji międzyrządowych z oboma państwami" oraz "podkreślił wieloletnie zaangażowanie Polski na rzecz integracji Albanii z UE, które nie ogranicza się tylko do działań politycznych" - czytamy.

Jak poinformował MSZ, "w ramach Konferencji Tirańskiej, która jest bilateralnym forum wymiany doświadczeń i wiedzy eksperckiej z zakresu integracji europejskiej w różnych dziedzinach (takich jak polityka zagraniczna, ochrona środowiska, wymiar sprawiedliwości, ochrona granic czy polityka regionalna), Polska dzieli się z Albanią doświadczeniem z procesu transformacji ustrojowej oraz negocjacji akcesyjnych z UE". "Sekretarz Stanu Szymon Szynkowski vel Sęk wyraził nadzieję, że po przerwie wymuszonej pandemią w bieżącym roku uda się zorganizować kolejną edycję Konferencji" - czytamy.

W ministerialnym komunikacie dodano również, że "wiceminister Szynkowski vel Sęk pogratulował też Albanii wyboru do Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2022-2023, o czym zadecydowało Zgromadzenie Ogólne ONZ kilka dni temu, oraz wyraził gotowość do podzielenia się doświadczeniami zdobytymi podczas polskiego członkostwa w tym gremium w latach 2018-2019".

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021