Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

PO: rozpatrzenie odwołań Rasia i Zalewskiego prawdopodobnie w połowie lipca

Autor: PAP
Dodano: 25-06-2021 07:20

Krajowy Sąd Koleżeński PO prawdopodobnie w połowie lipca, nie jak planowano wcześniej 28 czerwca, rozpatrzy odwołania posłów Ireneusza Rasia i Pawła Zalewskiego, którzy w maju zostali wykluczeni z partii. Powodem odroczenia rozpraw przed Sądem jest zmiana składu orzekającego.

Raś i Zalewski zostali 14 maja decyzją Zarządu Krajowego PO wykluczeni "za działanie na szkodę" Platformy, które - jak mówił wówczas rzecznik partii Jan Grabiec - miało polegać na "wielokrotnym kwestionowaniu decyzji władz partii, przy jednoczesnym braku udziału w debacie podczas obrad ciał kolegialnych".

28 czerwca miały się odbyć pierwsze rozprawy dotyczące odwołań, które obaj posłowie złożyli do Sądu Koleżeńskiego. Sprawą miał się zająć 5-osobowy skład orzekający, w którym znaleźli się: przewodnicząca Sądu, posłanka Ewa Kołodziej, jej zastępca, b. wiceprezydent Warszawy Jarosław Jóźwiak, sekretarz Sądu, posłanka Agnieszka Hanajczyk oraz dwóch radców prawnych: Krzysztof Lodziński i Piotr Pomianowski. Szefem składu wyznaczono Jóźwiaka.

Kilka dni temu do Sądu wpłynęły wnioski o zmiany w składzie orzekającym. Jeden z nich złożyła osoba ze składu, wnioskując o wyłączenie jej samej; drugi wniosek wpłynął od jednej ze stron postępowania i również dotyczył zmian w składzie, który ma zająć się odwołaniami Rasia i Zalewskiego. To właśnie konieczność rozpatrzenia tych wniosków wymusza zmianę terminu rozpraw.

"Wpłynęły dwa wnioski, które musieliśmy rozpatrzeć w gronie prezydium Sądu. Uwzględniliśmy wniosek, który złożyła osoba ze składu; w przypadku drugiego wniosku poprosiliśmy stronę o jego uzupełnienie. Daliśmy na to 7 dni i dopiero jak wniosek będzie kompletny, podejmiemy decyzję co dalej" - powiedziała PAP Ewa Kołodziej.

Jak dodała, takie postępowanie jest zgodne ze statutem partii. "Bardzo rzetelnie rozpatrujemy wszystkie wnioski, które do nas wpływają. Finalna decyzja musi być obiektywna i podjęta w oparciu o wszystkie przekazane nam informacje" - podkreśliła przewodnicząca Sądu.

Nie chciała zdradzić kogo dotyczą złożone wnioski. "Mamy, jako Sąd, taką kardynalną zasadę, że osoba z danego województwa nie powinna orzekać w sprawie osoby związanej z tym województwem. Jeżeli ktoś jest z Mazowsza, to nie powinien orzekać np. w sprawie Pawła Zalewskiego, a jeżeli ktoś jest z Małopolski, nie powinien orzekać w sprawie Ireneusza Rasia" - zaznaczyła jedynie.

Nowego terminu rozpraw jeszcze nie ma - zostanie prawdopodobnie ustalony w przyszłym tygodniu, podobnie jak nowy skład orzekający. Według Ewy Kołodziej, możliwy termin to połowa lipca.

Ireneusz Raś i Paweł Zalewski złożyli odwołania od decyzji Zarządu PO 27 maja. Zgodnie ze statutem PO, Sąd ma trzy miesiące od tej daty na rozpatrzenie sprawy. Jego postanowienie będzie ostateczne.

Obaj wykluczeni posłowie mówili PAP, że złożyli odwołania od decyzji Zarządu Krajowego, mimo że nie otrzymali wówczas jeszcze uzasadnienia w tej sprawie. W swoim odwołaniu uznali ten fakt za przejaw "braku powagi" ze strony Zarządu i odnieśli się jedynie do publicznych wypowiedzi polityków PO, m.in. rzecznika partii - chodzi głównie o wypowiedź Jana Grabca, w której określił on decyzję Zarządu jako "wiosenne porządki". Zalewski w swym odwołaniu zwrócił też uwagę, że podnoszony w wypowiedziach liderów partii zarzut wobec niego i posła Rasia, że wypowiadali się publicznie, a nie na posiedzeniach przeznaczonych do tego gremiów partii jest nietrafny, ponieważ w ostatnim czasie nie było takiego gremium, na którym mogliby wypowiedzieć się na temat sytuacji wewnętrznej w partii.

Obaj posłowie zostali też wykluczeni z klubu Koalicji Obywatelskiej; Raś niedawno wstąpił do klubu Koalicji Polskiej-PSL; Zalewski wciąż pozostaje posłem niezrzeszonym.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021