Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Kukiz: Wprowadzenie ustawy antysitwowej wprowadziłoby transparentność w życiu publicznym

Autor: PAP
Dodano: 03-07-2021 06:40 | Aktualizacja: 03-07-2021 08:43

Wprowadzenie ustawy antysitwowej wprowadziłoby transparentność w życiu publicznym; ta ustawa byłaby doskonałym uzupełnieniem naszej ustawy antykorupcyjnej i powinna być uchwalona jak najszybciej - powiedział PAP lider Kukiz'15 Paweł Kukiz.

Na przełomie maja i czerwca Kukiz'15 i PiS podpisały umowę o współpracy programowej. Pierwszym jej efektem było poparcie przez PiS projektu tzw. ustawy antykorupcyjnej, czyli nowelizacji m.in. Kodeksu karnego, który zakłada pozbawianie praw publicznych osób skazanych za przestępstwa korupcyjne i zakaz zajmowania przez nich stanowisk w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Projekt został skierowany do prac w komisji.

Kukiz przekazał PAP, że tzw. ustawa antysitwowa autorstwa jego ugrupowania, która zakłada wprowadzenie powszechnej jawności relacji rodzinnych w jednostkach sektora publicznego, pojawiała się wielokrotnie w jego rozmowach z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. "Ona byłaby doskonałym uzupełnienie naszej ustawy antykorupcyjnej" - ocenił. Jak podkreślił, "przyczyniłaby się ona do transparentności życia publicznego.

"Dobrze byłoby, aby została ona uchwalona jeszcze w tej kadencji Sejmu w jak najszybszym czasie" - dodał poseł. Według niego "ustawa antysitwowa pełniłaby rolę prewencyjną, bo polityk musiałby się dwa razy zastanowić, czy dążyć do zatrudnienia swoich bliskich i czy to dla niego będzie opłacalne".

"Podobnie jak społeczeństwo, widzę sitwy w życiu publicznym, które istnieją w Polsce od 1989 roku - bez względu na to kto sprawuje władze, bo nie ma regulacji prawnych, które by te sitwy ograniczały i najwyższy czas, żeby to zmienić" - powiedział PAP Kukiz.

Projekt tzw. ustawy antysitwowej Kukiz'15 złożonej w poprzedniej kadencji Sejmu zakłada, że osoby sprawujące kierownicze stanowiska w sektorze publicznym od prezydenta przez premiera, członków Rady Ministrów, zarówno samych ministrów, jak i sekretarzy stanu, dyrektorów departamentów, przez spółki Skarbu Państwa, spółki komunalne, wszystkich samorządowców, osoby zatrudnione zarówno w gminach, jak i powiatach, województwie, urzędzie marszałkowskim czy urzędzie wojewody na stanowiskach kierowniczych, dyrektorów departamentów, są zobowiązane do złożenia oświadczeń o swoich relacjach rodzinnych, a takie oświadczenia byłyby dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

"Osoby bliskie w rozumieniu ustawy", to: dzieci, rodzice, osoby pozostające we wspólnym pożyciu, krewni i powinowaci do trzeciego stopnia. Za niezłożenie oświadczenia lub za protekcje w zatrudnianiu, groziłyby sankcje: kara grzywny i ograniczenia wolności do lat trzech.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021