Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Ustawa regulująca zarządzanie depozytami w prokuraturach z podpisem prezydenta

Autor: PAP
Dodano: 05-07-2021 13:32

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, zgodnie z którą środki pieniężne uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę będą przechowywane na rachunkach depozytowych ministra finansów prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

O złożeniu podpisu pod ustawą poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta.

Przygotowane przez resort sprawiedliwości propozycje - nowelizujące zapisy Prawa o prokuraturze, ustaw o finansach publicznych oraz postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a także Kodeksu karnego wykonawczego i Prawa o ustroju sądów powszechnych - zostały przyjęte przez rząd w kwietniu. Sejm uchwalił nowelizację 20 maja, a w czerwcu bez zmian przyjął ją Senat. Celem nowych przepisów ma być ujednolicenie sposobu zarządzania depozytami w prokuraturach.

Podczas prac nad nowelizacją wiceminister sprawiedliwości Michał Woś informował, że z inicjatywą uchwalenia ustawy wystąpiła Prokuratura Krajowa, która "zdiagnozowała problem organizacyjny" dotyczący sposobu zarządzania sumami depozytowymi. Jak dodawał, na koniec kwietnia tego roku sumy depozytowe zgromadzone na rachunkach prokuratur wynosiły ponad 3 mld zł.

Wiceminister wskazywał, że o ile w 2014 r. uporządkowana została sprawa sum depozytowych w sądownictwie, o tyle tego porządku nie zrobiono, jeśli chodzi o prokuratury. "Ta ustawa ma charakter właśnie porządkujący" - przekonywał.

Aktualnie środki pieniężne uzyskane w związku z postępowaniami przygotowawczymi (np. zabezpieczenia majątkowe lub poręczenia majątkowe), podobnie jak środki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek, przechowywane są na rachunkach utworzonych w różnych bankach.

Nowe przepisy stanowią, że sumy depozytowe - czyli środki pieniężne uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę - będą przechowywane na rachunkach depozytowych ministra finansów prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na tych samych zasadach, co depozyty sądowe. Rozwiązanie to dotyczyć będzie również środków związanych z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Ustawa zakłada, że rachunki depozytowe mają być prowadzone w złotych, euro, dolarach amerykańskich, funtach brytyjskich i frankach szwajcarskich. Środki w innych walutach mają być natomiast wpłacane na rachunki depozytowe prowadzone w złotych, po przeliczeniu według kursu danej waluty w czasie realizacji wpłaty.

Jednostki prokuratury nie będą ponosić kosztów prowadzenia przez BGK rachunków depozytowych, a zdeponowane przez nie środki będą oprocentowane analogicznie jak depozyty sądowe.

Zgodnie z zapowiedziami ujednolicenie sposobu gromadzenia i przechowywania sum depozytowych pozwoli na efektywną kontrolę zarządzania tymi środkami. Przechowywane obecnie sumy depozytowe mają być przeniesione na rachunki depozytowe ministra finansów w ciągu sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Większość przepisów ustawy ma wejść w życie od 1 stycznia 2022 r.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021