Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Kraków: Minister edukacji i nauki przekazał AGH 14,5 mln zł

Autor: PAP
Dodano: 14-07-2021 12:51

14,5 mln zł przekazał w środę Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na projekty, realizowane przez tę uczelnię. „Plany AGH na przyszłość są imponujące” – podkreślił podczas uroczystości minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

W jego ocenie AGH odpowiada na potrzeby gospodarcze, społeczne. "To, co realizuje AGH jest z zbieżne z Polskim Ładem" - powiedział szef resortu.

Dzięki 14,5 mln zł uczelnia zrealizuje różnorodne projekty naukowo-badawcze, także infrastrukturalne; rozbuduje m.in. aparaturę komputerów dużej mocy, rozwinie projekty służące badaniom kosmosu. Środki powędrują także do kół studenckich i posłużą realizacji ich planów.

Jak podkreślił Czarnek, imponujące plany AGH na przyszłość dostrzegają młodzi ludzie, którzy chcą studiować w tej uczelni, o czym świadczy liczba kandydatów ubiegających się na studia w niej. "AGH jest niezwykle potrzebna na rynku uczelnianym w Polsce"- zaznaczył minister, który w swoim wystąpieniu nawiązywał też do długiej historii uczelni.

Wiceminister Włodzimierz Bernacki szczególną uwagę zwrócił na wkład AGH w rozwój gospodarczy, przemysłowy, surowcowy kraju. Jak zwracał uwagę, początki tej uczelni są nierozerwalnie związane z suwerennością Polski.

Rektor AGH prof. Jerzy Lis dziękując za przekazane środki finansowe również nawiązywał do historii uczelni i jej wkładu w rozwój kraju po I i po II wojnie światowej. Podkreślił, że uczelnia ma misję społeczną i że "ma nie tylko tworzyć wiedzę, ale i ją przekazywać". "Jesteśmy potrzebni zwłaszcza w momencie przełomów gospodarczych, przemysłowych, społecznych" - powiedział rektor.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021