Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Konfederacja: europejskie trybunały nie mogą decydować wbrew konstytucji, która jest podstawą stanowienia prawa w Polsce

Autor: PAP
Dodano: 15-07-2021 12:25

Podstawą dla stanowienia prawa w Polsce jest polska konstytucja, w związku z czym trybunały europejskie nie mogą decydować wbrew konstytucji, wbrew uprawnieniom konstytucyjnych organów państwa - ocenili w czwartek politycy Konfederacji.

"Konflikt pomiędzy polską konstytucją, w której jest jasno zapisane, że to polskie prawo i polska konstytucja jest najwyższym prawem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a tym, co stanowią brukselskie urzędy, czy instytucje sądowe, jest oczywisty, naturalny i nieusuwalny" - powiedział poseł Konfederacji Robert Winnicki na konferencji prasowej.

Dodał, że "w tym konflikcie zawsze musimy stać po stronie państwa polskiego, po stronie suwerenności i po stronie zapisów konstytucji". "Podstawą dla stanowienia prawa w Polsce jest polska konstytucja. W związku z czym trybunały europejskie nie mogą decydować wbrew konstytucji, wbrew uprawnieniom konstytucyjnych organów państwa" - powiedział Winnicki.

I dlatego - jak dodał - to, co się wydarzyło w środę, "czyli ta sprzeczność, ten konflikt między polskim Trybunałem, a Trybunałem Sprawiedliwości UE jest czymś oczywistym, naturalnym". "I będzie tego więcej póki politycznie nie zaczniemy wreszcie mówić o tym, że taka konstrukcja Unii Europejskiej nam nie odpowiada" - powiedział poseł Konfederacji.

Polska została w środę zobowiązana do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Decyzję o zastosowaniu środków tymczasowych podjęła wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości UE Rosario Silva de Lapuerta.

Trybunał Konstytucyjny orzekł tymczasem w środę po południu, że przepis traktatu unijnego, na podstawie którego TSUE zobowiązuje państwa członkowie do stosowania środków tymczasowych w sprawie sądownictwa, jest niezgodny z konstytucją. Pytanie prawne w tej sprawie zostało skierowane do TK przez Izbę Dyscyplinarną SN.

Zdaniem działacza Konfederacji Jacka Wilka, "Trybunał Sprawiedliwości UE idzie wbrew jednej z fundamentalnych zasad prawa międzynarodowego, bo sam sobie poszerza swoje kompetencje". "W traktatach unijnych nie ma żadnej podstawy do tego, aby TSUE orzekał w sprawie ustroju sądów w poszczególnych państwach" - powiedział Wilk.

Dodał, iż "to, że TSUE sobie zawłaszcza, czy poszerza swoje kompetencje na ten obszar, jest jego działaniem wychodzącym poza te kompetencje". "I na to oczywiście naszej zgody być nie może" - powiedział Wilk.

Zaznaczył, że mamy wyraźne zapisy w konstytucji mówiące jaka jest hierarchia źródeł prawa i wyraźnie stwierdzające "ponad wszelką wątpliwość, że to konstytucja stoi na samej górze i akty niższego rzędu, w tym ustawy, w tym traktaty, muszą być z konstytucją zgodne, nie mogą być z nią sprzeczne, a jeżeli są, to przeważa zapis konstytucji".

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021