Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

CIS: Odpowiedź Marszałka Senatu na list senatorów USA (komunikat)

Autor: PAP
Dodano: 21-07-2021 15:54

- CIS informuje:

- CIS informuje:

Szanowni państwo senatorowie,

Dziękuję za przesłanie mi do wiadomości listu adresowanego do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy w związku z przekazaną przez Marszałka Sejmu Panią Elżbietę Witek do Senatu ustawą o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (druk sejmowy nr 1090).

Pragnę wyjaśnić, że postulowane przez Państwa wycofanie ustawy z Senatu nie jest możliwe z uwagi na przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 119 ust. 4 Konstytucji, projekt ustawy w toku postępowania ustawodawczego może wycofać jedynie wnioskodawca do czasu zakończenia drugiego czytania projektu ustawy w Sejmie, a więc na etapie poprzedzającym skierowanie ustawy do rozpatrzenia przez Senat.

Ponieważ obecnie w Senacie mamy do czynienia z ustawą już uchwaloną przez Sejm, Senat jest zobowiązany działać zgodnie z art. 121 ust. 2 Konstytucji oraz art. 68 Regulaminu Senatu, które nie przewidują całkowitego wycofania ustawy na tym etapie, lecz wskazują Senatowi trzy możliwości: przyjęcie ustawy bez poprawek, odrzucenie ustawy albo wprowadzenie do niej poprawek. Pragnę wyjaśnić, że jeżeli w terminie trzydziestodniowym wymaganym Konstytucją Senat nie zająłby stanowiska poprzez podjęcie stosownej uchwały, ustawa zostałaby uznana za uchwaloną w brzmieniu przyjętym wcześniej przez Sejm.

Wielu senatorów, nie godząc się z treścią uchwalonej przez Sejm ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, dąży do wprowadzenia do niej poprawek przed upływem terminu trzydziestu dni od dnia przekazania ustawy do Senatu przez Marszałka Sejmu, co nastąpiło 28 czerwca 2021 r. Niepodjęcie tych działań oznaczałoby akceptację stanowiska większości sejmowej. Argumenty podnoszone przez senatorów, już na etapie prac w komisjach senackich, wskazują na konieczność zabezpieczenia praw spadkobierców niezależnie od ich narodowości. Należy więc spodziewać się, że w tym właśnie duchu Senat uchwali poprawki do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego. Wierzę, że w ten sposób Senat RP zadba o sprawiedliwość historyczną.

Mam nadzieję, że Państwo Senatorowie są zorientowani, że iż w realiach obecnej kadencji władz parlamentarnych w Polsce to Senat jest ostoją walki o demokrację, prawa człowieka, praworządność i poszanowanie naszej różnorodności, co wielokrotnie udowodniliśmy.

Z poważaniem,

Tomasz Grodzki

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść - z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021