Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Rymsza: w drugiej połowie listopada propozycja dotycząca asystencji osobistej osób niepełnosprawnych

Autor: PAP
Dodano: 27-09-2021 21:23

W drugiej połowie listopada podczas Forum Deinstytucjonalizacji zaprezentujemy propozycje dotyczące asystencji osobistej osób niepełnosprawnych; nie ulega wątpliwości, że nie można zaproponować jednego formatu tej usługi - powiedział PAP doradca prezydenta dr hab. Marek Rymsza.

Asystencja osobista osób niepełnosprawnych była jednym z tematów poniedziałkowego posiedzenia prezydenckiej Rady ds. Społecznych. Kierujący pracami gremium prezydencki doradca dr hab. Marek Rymsza mówił wcześniej PAP, że do końca roku ma zostać przygotowany projekt ustawy, który prezydent Andrzej Duda złoży w Sejmie.

Po poniedziałkowym posiedzeniu przekazał, że Rada jest obecnie na etapie przygotowania założeń do projektu. "Pokażemy ten dokument w drugiej połowie listopada. Wtedy właśnie organizujemy drugie spotkanie w ramach Forum Deinstytucjonalizacji, pokażemy propozycje, za którymi się opowiadamy" - powiedział.

"Dzisiaj próbowaliśmy doprecyzować kilka ścieżek, sposobów korzystania z tej usługi, jaką jest asystencja osobista. Nie mamy wątpliwości co do tego, że nie można zaproponować jednego formatu tej usługi" - zaznaczył.

Podkreślił, że istotą asystencji osobistej jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych. Zauważył jednocześnie, że potrzeby takich osób są różne.

"Zupełnie innego rodzaju wsparcia oczekuje osoba, która jest niepełnosprawna ruchowo, a zupełnie innego - osoba z niepełnosprawnością intelektualną. Mamy również sytuacje, kiedy to mogą być niepełnosprawności tzw. sprzężone, czyli mogą współwystępować. Z tego powodu nie można zaproponować jednego formatu" - wskazywał Rymsza.

Jak podkreślił, że chodzi także o to, by w przyszłej ustawie został również uwzględniony postulat tzw. budżetu osobistego, którego istotą jest danie osobom niepełnosprawnym "pewnej zdolności zarządzeniowej". "Przyznane są, można powiedzieć, jakby takie godziny asystenckie, ta osoba (niepełnosprawna - PAP) ma tu zdolność zarządzania tymi godzinami, sama podejmuje pewne decyzje co do sposobu (ich) zagospodarowania" - tłumaczył.

"Chodzi o to, by takie rozwiązanie też w tej ustawie było obecne. Nie dla wszystkich, bo nie wszyscy są w stanie z tego skorzystać, co pokazują doświadczenia krajów zachodnich, ale żeby ono było, jeśli tak mogę powiedzieć, czynne" - zaznaczył.

Innym tematem poniedziałkowego posiedzenia Rady ds. Ochrony Środowiska była - według Rymszy - "problematyka zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie". "Wyjściowo chodzi o (to aby) - gdy mamy poziom stosunkowo niski poziom bezrobocia w Polsce - by środki z Funduszu Pracy w większym stopniu zagospodarować nie na samo przeciwdziałanie bezrobociu, ile na utrzymanie zatrudnienia. (...) Nam chodzi o osoby w wieku emerytalnym, senioralnym, chodzi o to by te osoby miały takie dostępne wsparcie na przykład szkoleniowe, które pozwoli im kontynuować zatrudnienie, najlepiej w dotychczasowym miejscu pracy" - tłumaczył.

Na stronie prezydenckiej kancelarii poinformowano ponadto, że na poniedziałkowym posiedzeniu Rady przedstawiciele Fundacji Konsumentów i Stowarzyszenia Aquila zaprezentowali opracowane przez te dwie organizacje propozycje, mające na celu wzmocnienie systemu ochrony konsumentów w Polsce oraz przedstawili obecnie obowiązujące rozwiązania w tym zakresie.

Rymsza przekazał PAP, że kolejne posiedzenie prezydenckiej Rady ds. Społecznych zaplanowano na 15 listopada.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021