Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Sejm: Wcześniejsze emerytury dla celników?

Autor: Parlamentarny.pl (JS)
Dodano: 02-12-2015 17:28 | Aktualizacja: 02-12-2015 17:32

Celnicy chcą takich samych przywilejów emerytalnych co funkcjonariusze policji czy straży granicznej. Przygotowali projekt zmiany ustawy w tym zakresie. Wraz z 200 tys. podpisów wpłynął do sejmu 28 sierpnia. Na trzecim posiedzeniu sejmu powinno się odbyć jego pierwsze czytanie.

– Domagamy się równego traktowania wszystkich służb mundurowych. Służba Celna to ostatnia formacja mundurowa, pozostająca poza tym systemem – mówi Parlamentarny.pl Sławomir Siwy, przewodniczący związku zawodowego Celnicy PL oraz pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ZZ Celnicy PL. O losy projektu jest spokojny. – Jestem pewien, że uda nam się przekonać posłów do skierowania projektu do komisji. Chodzi przecież o bezpieczeństwo obywateli – dodaje.

Najważniejszą zmianą, o jakiej mówi projekt, jest wcześniejsze przechodzenie na emeryturę strażników celnych. Obecnie celnicy nabywają uprawnienia emerytalne w wieku 67 lat. Natomiast służby mundurowe, do których chcą dołączyć, na emeryturę przechodzą w wieku 55 lat i po 25 latach służby. Takie prawo ma 10 formacji: Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu, Państwowa Straż Pożarna i Służba Więzienna.

TK po stronie celników

Projekt ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych wpłynął do sejmu jeszcze 28 sierpnia 2015 roku. To efekt marcowego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Celnicy zgłosili do TK wniosek, w którym tłumaczyli, że choć należą do służb mundurowych, nie są objęci przywilejami, jak na przykład policjanci czy funkcjonariusze straży granicznej, co narusza m.in. konstytucyjną zasadę równości. TK przyznał celnikom rację. Stwierdził, że celnicy, rzeczywiście, mają podobne zadania do tych, które pełnią funkcjonariusze policji, a więc należą im się te same przywileje emerytalne. W uzasadnieniu TK stwierdził: „Do zadań Służby Celnej należy bowiem również rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie określonych przestępstw i wykroczeń. Sytuacja prawna funkcjonariuszy Służby Celnej, którzy je wykonują, jest podobna do funkcjonariuszy Policji, którym jednocześnie przysługują emerytury z systemu zaopatrzenia emerytalnego”.

Najważniejsze bezpieczeństwo

Orzeczenie TK było impulsem do podjęcia dalszych działań. – W projekcie ustawy domagamy się wykonania postanowień Trybunału Konstytucyjnego z marca 2015 roku – potwierdza Sławomir Siwy. I dodaje, że najważniejszym celem projektu, jest zwiększenie bezpieczeństwa Polaków. – Najważniejszym celem projektu jest bezpieczeństwo obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. Sytuacja kadrowa Służby Celnej jest krytyczna. Formacja za kilka lat będzie miała ponad połowę funkcjonariuszy w wieku 50+, przez to jej skuteczność jest zaniżona. Dzisiejszy projekt jest pierwszym krokiem do pełnej profesjonalizacji służby. Pierwszym, ale niezbędnym, który musi być wdrożony, aby móc prowadzić następne, które pozwolą na pozyskiwanie do budżetu państwa wielu dodatkowych miliardów złotych. Szacujemy, że wzmacniając Służbę Celną, można zwiększyć wpływy budżetowe o ponad 10 mld zł rocznie – twierdzi Sławomir Siwy.

Bez obciążeń dla skarbu państwa

Nasz rozmówca zapewnia, że przygotowany przez ZZ Celnicy PL projekt nie będzie obciążeniem dla skarbu państwa. – Przyjęcie projektu nie generuje kosztów Skarbu Państwa. Ponadto budżet otrzyma dodatkowy zastrzyk pieniędzy, gdyż wraz z każdym funkcjonariuszem, który zdecyduje się na wybór systemu zaopatrzeniowego, będą przekazywane do budżetu składki z OFE – twierdzi.

Los straży celnej zależy od wystąpienia Sławomira Siwego sejmie. Jeśli uda mu się przekonać posłów do projektu, trafi do komisji. Sławomir Siwy jest o losy projektu spokojny. Jest pewien, że uda mu się zyskać poparcie parlamentarzystów. – Chodzi przecież o bezpieczeństwo obywateli – mówi.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021