Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Daniel Pipes: Polska broni cywilizacji i nie grozi jej islamizacja

Autor: PAP/PSZ
Dodano: 03-07-2018 09:00

Prof. Daniel Pipes w artykule pod tytułem „Polski zakaz dla muzułmanów” (Poland’s Muslim Ban”) opublikowanym w dzienniku „The Washington Times” 1 lipca, zapowiada, że Polska uniknie kryzysu, jaki z powodu muzułmańskich uchodźców zagraża Europie Zachodniej.

Komentarz Pipesa, obecnie prezesa prywatnego ośrodka badawczego "Forum Bliskowschodnie" (Middle East Forum - MEF) ukazał się w portalu "The Washington Times" z wymownym podtytułem "W jaki sposób Polska odpowiada na kryzys nielegalnej imigracji w Zachodniej Europie".

Pipes, jako jeden z pierwszych z grona amerykańskich ekspertów w dziedzinie polityki międzynarodowej, już w roku 1985 ostrzegał przed zagrożeniem, jakie dla Zachodu stanowi islamski fundamentalizm.

W komentarzu opartym na obserwacjach zebranych w trakcie tygodniowego pobytu w Polsce Pipes stwierdza, że w Polsce brak zagrożenia imigracją z Bliskiego Wschodu spowodowany jest polityką "obrony cywilizacji" rządzącej partii PiS, która wprowadziła prawie absolutny zakaz imigracji z państw muzułmańskich. (Pipes nazywa PiS, podobnie jak inne tego typu partie, które ostatnio doszły do władzy na Węgrzech, we Włoszech i w Austrii, partiami "cywilizacjonistów").

Daniel Pipes, w przeszłości wykładowca wielu prestiżowych uniwersytetów amerykańskich, w tym swojej "Alma Mater" Uniwersytetu Harvarda, stwierdza, że w Polsce nadal toczy się debata, czy zakaz imigracji z państw muzułmańskich był wynikiem rozbudzenia przez PiS antymuzułmańskich nastrojów w polskim społeczeństwie, jak utrzymują krytycy PiS-u, czy też odpowiedzią na antymuzułmańskie emocje polskiego społeczeństwa, jak twierdzą zwolennicy tej partii.

Pipes w prawicowym dzienniku "The Washington Times" "przychyla się w stronę stanowiska zwolenników PiS", którzy argumentują, że "stała 'dieta' doniesień z Zachodniej Europy, o brutalności dżihadu, inicjacji w gangach, honorowych morderstwach, zbiorowym molestowaniu seksualnym, okaleczeniach kobiecych genitaliów, przestępstwach, oszustwach przy pobieraniu zasiłków i agresji kulturowej spowodowała naciski dołów partyjnych, aby partia przyjęła antyimigracyjne i antyislamskie stanowisko".

Takie obawy, zdaniem Pipesa tłumaczą sukcesy podobnych do PiS-u partii w innych krajach europejskich. "Partie te reprezentują Europejczyków, którzy są zaniepokojeni przyszłością swojej cywilizacji" - wskazuje Daniel Pipes.

Polska - podkreśla Pipes - uniknęła wielu problemów spowodowanych napływem uchodźców z krajów muzułmańskich, z jakimi obecnie borykają się państwa Zachodniej Europy.

Wśród powodów uniknięcia przez Polskę tych problemów - amerykański ekspert bliskowschodni wymienia m.in. to, że polskie społeczeństwo "jest społeczeństwem zhomogenizowanym, ze szczególną historią np. przez ponad wiek Polska zniknęła z mapy".

Jednak, zdaniem Pipesa, najważniejszym powodem jest to, że "Polska weszła 'późno do tej gry', dlatego mogła wyciągnąć wnioski z olbrzymich błędów popełnionych przez jej sąsiadów i zdecydowała się ich nie powtórzyć".

"Dlatego, podczas gdy inne państwa poczynając od Włoch, będą się starały kontrolować swoje granice i wyrzucić nielegalnych imigrantów, co będzie prowadziło do wzrostu napięcia, zamieszek i przemocy, Polska - zdaniem Daniela Pipesa - jak i inne państwa byłego bloku sowieckiego, "przeczeka ten kryzys, a nawet będzie miejscem schronienia dla mieszkańców państw Europy Zachodniej".

Według Pipesa, Polska stanie się takim docelowym miejscem schronienia szczególnie dla rencistów a także "dla Żydów z Zachodniej Europy, którzy coraz częściej są celami ataków w Europie Zachodniej i coraz bardziej (czują się) bezpieczni w Polsce".

"Tak jak z pewnością w najbliższym czasie nie dojdzie do rechrystianizacji UE, tak samo Polska z pewnością nie zostanie zislamizowana" - konkluduje Daniel Pipes w portalu "The Washington Times".

Daniel Pipes jest synem niedawno zmarłego słynnego historyka Rosji i Związku Sowieckiego, urodzonego w Cieszynie, Richarda Pipesa.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020