Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Stabilny poziom zadowolenia z premiera Morawieckiego

Autor: PAP/TE
Dodano: 30-08-2018 13:19

W sierpniu 49 proc. badanych przez CBOS było zadowolonych z tego, że rządem kieruje premier Mateusz Morawiecki; 28 proc. było niezadowolonych; 23 proc. nie miało zdania. Do zwolenników rządu zalicza się 40 proc. badanych, a do jego przeciwników 23 proc.; 32 proc. deklaruje obojętność.

W sierpniu zadowolenie z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki, wyraża 49 proc. ankietowanych (tyle samo co w lipcu). Niezadowolonych z premiera jest 28 proc. (wzrost o 2 punkty procentowe). 23 proc. - o 2 punkty procentowe mniej niż w czerwcu - wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Do zwolenników rządu zalicza się w czerwcu 40 proc. badanych (wzrost o 2 punkty proc.); 23 proc. respondentów deklaruje się jako przeciwnicy gabinetu (bez zmian). Obojętność wobec rządu deklaruje 32 proc. ankietowanych (bez zmian); 5 proc. badanych - o 2 punkty proc. mniej niż w lipcu - nie umiało jednoznacznie określić swej postawy wobec rządu.

CBOS zapytał też o ocenę działalności rządu. Dotychczasowe efekty działań obecnego gabinetu dobrze ocenia 52 proc. badanych (bez zmian w stosunku do lipca), natomiast 26 proc. (mniej o 1 punkt procentowy) krytycznie podsumowuje dorobek rządu. Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 22 proc. badanych (wzrost o 1 punkt procentowy).

Na pytanie, czy polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej 50 proc. badanych odpowiedziało pozytywnie (bez zmian od lipca), 35 proc. negatywnie (bez zmian), a 15 proc. odpowiedziało "trudno powiedzieć" (bez zmian).

CBOS zwrócił uwagę, że w okresie wakacyjnym zainteresowanie bieżącymi wydarzeniami w sferze publicznej jest prawdopodobnie mniejsze niż zazwyczaj, a notowania rządu pozostają stabilne.

Jak podkreślił ośrodek sierpniowe wyniki nie różnią się istotnie od zarejestrowanych w czerwcu i lipcu.

"Gabinet Mateusza Morawieckiego ma znacznie więcej zwolenników niż przeciwników, a jego działania, w tym te ukierunkowane na gospodarkę, spotykają się na ogół z aprobatą obywateli. Przeważa również zadowolenie z samego premiera. Należy mieć jednak na uwadze to, że wizerunek urzędującego gabinetu i jego działalności bardzo różni się w zależności od politycznego i światopoglądowego usytuowania badanych, z którym z kolei korespondują określone cechy społeczno-demograficzne" - czytamy w komentarzu CBOS.

CBOS przeprowadził sondaż metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 16-23 sierpnia 2018 roku na liczącej 1115 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. 

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019