Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Kto może zostać prezesem NIK? Nowoczesna chce większych obostrzeń

Autor: KDS
Dodano: 11-09-2018 18:58 | Aktualizacja: 11-09-2018 21:56

Do Sejmu trafił poselski projekt ustawy dotyczący zaostrzenia warunków, jakie powinien spełniać kandydat na prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Wnioskodawcy to klub poselski Nowoczesna.

Zgodnie z propozycją N. osoby, które mogłyby być wskazane o ubieganie się o fotel prezesa NIK, nie mogą w okresie 5 lat przed datą złożenia wniosku należeć do partii politycznej.  Obecnie  minimalne wymagania dotyczące osoby sprawującej funkcję prezesa NIK określa art. 205 Konstytucji, który stanowi, że: Prezes Najwyższej Izby Kontroli nie może zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska profesora szkoły wyższej, ani wykonywać innych zajęć zawodowych, nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z godnością jego urzędu. 

Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu do projektu, takie rozwiązanie ma zapewnić, że prezes NIK będzie osobą powiązaną w jak najmniejszym stopniu z bieżącym życiem politycznym i niezależnym podmiotem zdolnym do rzetelnego kierowania NIK. 

- W tym celu konieczne jest zaostrzenie warunków, jakie powinien spełniać kandydat na Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, które obecnie są zbyt łagodne i nie gwarantują, że wniosek przedstawiony w trybie art. 14 ust. 1 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli będzie dotyczyć osoby o odpowiednim stopniu politycznej niezależności - napisali posłowie Nowoczesnej. 

Jak dodają, tak sformułowane obostrzenie będzie mieć pozytywne skutki społeczne, ponieważ będzie
zwiększać szansę na to, że funkcję prezesa NIK będzie pełnić osoba bez budzących wątpliwości powiązań politycznych, które mogłyby odbić się na niezależności Najwyższej Izby Kontroli, rzetelności jej prac i skuteczności działania.

Warto przypomnieć, że na początku września media obiegła informacja o tym, że desygnowanym na stanowisko szefa NIK jest Antoni Macierewicz, były minister obrony narodowej. 

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019