Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Program "Czyste Powietrze" w Sejmie

Autor: PAP/em
Dodano: 23-10-2018 13:22

Złożony przez PiS wniosek został przyjęty. Sejm wysłucha na bieżącym posiedzeniu informacji ministra środowiska ws. programu "Czyste powietrze".

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński poinformował, że na obecnym posiedzeniu Izby, zostały zgłoszone dwie propozycje informacji bieżącej. Klub PiS zgłosił wniosek o informację ministra środowiska ws. programu "Czyste powietrze"; klub PO - wniosek o informację ministra energii ws. niepokojącej sytuacji w sektorze energetyki zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem informacji na temat wzrostu cen energii elektrycznej, skali importu węgla energetycznego z Rosji oraz stanu inwestycji, polegającej na budowie w Elektrowni Ostrołęka nowego bloku energetycznego.

Regulamin Sejmu zakłada, że Prezydium Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, ustala, która ze zgłoszonych propozycji informacji zostaje uwzględniona i rozpatrzona na posiedzeniu Izby. W przypadku braku jednolitej opinii Konwentu Seniorów, o wyborze informacji rozstrzyga Sejm, po przedstawieniu sprawy przez Marszałka Sejmu.

W związku z brakiem jednolitej opinii Konwentu Seniorów, we wtorek w głosowaniu Sejm zdecydował, że wysłucha na posiedzeniu informacji zgłoszonej przez PiS; odrzucił jednocześnie wniosek PO.

Poseł PO Andrzej Halicki zażądał przed głosowaniem przywrócenia do porządku dziennego posiedzenia Sejmu informacji ministra energii nt. wzrostu cen energii. "O to pytają Polacy, płacą dzisiaj więcej za energię, więcej za paliwa, więcej za gaz i nie wiadomo dlaczego, muszą firmować waszą politykę w tym wypadku" - mówił Halicki.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019