Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Nowe postępowania dyscyplinarne przeciwko śląskim sędziom

Autor: PAP/JS
Dodano: 25-10-2018 21:48

Rzecznik Dyscyplinarny Sądów Powszechnych wszczął postępowanie dyscyplinarne w związku z dwójką sędziów ze Śląska; obaj mogli dopuścić się deliktów dyscyplinarnych w związku z kwestią pożyczek z ministerstwa sprawiedliwości na cele mieszkaniowe - podaje portal wPolityce.pl.

Jak czytamy, chodzi o sędziów Wojciecha Hajduka oraz Waldemara Szmidta.

"Sędzia Waldemar Szmidt w 2013 r. pełnił funkcję dyrektora Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w ministerstwie sprawiedliwości. Miał on wpływ na przyznawanie sędziom preferencyjnych pożyczek na cele mieszkaniowe. Z takim właśnie wnioskiem wystąpił do niego sędzia Wojciech Hajduk, ówczesny podsekretarz stanu w ministerstwie sprawiedliwości. Schmidt pomógł mu więc w uzyskaniu ministerialnej pożyczki na kwotę 255 tys. złotych. Jak się okazuje, nie mógł tego zrobić bez złamania procedur" - czytamy na stronie portalu.

Portal dotarł do postanowienia o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego. Mowa w nim o zarzucie dyscyplinarnym popełnienia przewinienia dyscyplinarnego z art. 107 § 1 Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Polega na - jak przytacza portal - "uchybieniu godności urzędu poprzez to, że w październiku 2013 roku, pełniąc funkcję dyrektora Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości, nie dopełniając obowiązku przestrzegania przepisów prawa i obowiązujących procedur, będąc upoważnionym do podejmowania czynności w sprawach przyznawania pożyczek mieszkaniowych sędziom, wiedząc, że przepisy (…) w sprawie planowania i wykorzystania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz przyznawania pomocy finansowej z tych środków nie pozwalały na przyznanie podsekretarzowi stanu w tym ministerstwie, sędziemu Wojciechowi Hajdukowi pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych we wnioskowanej przez niego kwocie 255 tys. złotych, nie przedstawił swojego negatywnego stanowiska w tym zakresie, a przeciwnie podjął działania zmierzające do pozytywnego załatwienia nierzetelnego wniosku sędziego Wojciecha Hajduka w ten sposób, że w datowanym na dzień 8 października 2013 r. piśmie do dyrektora Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej Ministerstwa Sprawiedliwości wniósł o przesunięcie środków budżetowych umożliwiających przyznanie i wypłatę sędziemu Hajdukowi wymienionej pożyczki".

Jak informuje portal, postępowanie dyscyplinarne wszczęto także wobec beneficjenta działań sędziego Schmidta, czyli wobec sędziego Hajduka.

"Pełniąc funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, nie dopełniając obowiązku przestrzegania przepisów praw - rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości (…) oraz warunków przyznawania pomocy finansowej , złożył nierzetelny, nie odpowiadający wymogom tego rozporządzenia wniosek o przyznanie pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych" - czytamy w postanowieniu zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Przemysława Radzika.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019