Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Andrzej Duda: Cieszę się, że TK zaakceptował przynajmniej część argumentów, które były w moim wniosku

Autor: PAP/KM
Dodano: 15-11-2018 15:40

- Cieszę się, że Trybunał zaakceptował przynajmniej część argumentów, które były przedstawione w moim wniosku dot. nowelizacji ustawy ws. zniesienia górnego limitu składek na ZUS. Myślę, że bardzo wielu pracujących w Polsce ludzi także jest z tego zadowolonych - powiedział prezydent Andrzej Duda.

Trybunał orzekł w środę, że nowelizacja ustawy dotycząca zniesienia górnego limitu składek na ZUS nie narusza art. 2 konstytucji, mówiącego, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, ale jednocześnie stwierdził, że jest ona niezgodna z art. 7 konstytucji, który mówi, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - przed podjęciem decyzji w jej sprawie - prezydent Andrzej Duda skierował do TK na początku stycznia. Zastrzeżenia prezydenta podniesione we wniosku dotyczyły dochowania standardów procesu legislacyjnego, m.in. niewłaściwego trybu zaopiniowania ustawy przez Radę Dialogu Społecznego, związki zawodowe i organizacje pracodawców.

- To miło, jak się wygrywa sprawę przed Trybunałem. Także cieszę się, że Trybunał w taki, a nie inny sposób orzekł. Różne były tutaj spekulacje co do tego, jakie będzie orzeczenie. Cieszę się, że Trybunał przynajmniej część argumentów, które były w moim wniosku przedstawione, zaakceptował i uznał ich słuszność. Myślę, że jest z tego zadowolonych bardzo wielu pracujących w Polsce ludzi, a przede wszystkim wielu przedsiębiorców, którzy cały czas narzekali, że gdy wyroku nie ma to rodzi to pewien stan niepewności.

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń stanowi, że od 2019 r. miałoby nastąpić zniesienie limitu, powyżej którego najlepiej zarabiający nie płacą obecnie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Teraz roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce na dany rok.

Pierwotnie nowelizacja ustawy miała wejść w życie 1 stycznia 2018 r. Senat zaproponował jednak do niej poprawkę przesuwającą wejście w życie na 2019 r. MRPiPS szacowało, że na skutek zmian w 2018 r. sektor finansów publicznych zyskałby ok. 5,4 mld zł.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019