Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Będą pracować nad system zaopatrywania Sił Zbrojnych w czasie wojny i zagrożenia

Autor: PAP/KM
Dodano: 20-11-2018 22:45

Sejmowa komisja obrony będzie pracować nad systemem zaopatrywania Sił Zbrojnych w czasie "W" (w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny) - poinformował szef komisji Michał Jach.

Ma to związek z prowadzonymi w Ministerstwie Obrony Narodowej pracami nad projektem zmian w ustawie dotyczącej Programu Mobilizacji Gospodarki, a także ze spodziewanymi wynikami kontroli NIK w tym zakresie.

Posłowie komisji obrony rozpatrzyli informację szefa MON "na temat przygotowania i realizacji przez przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym zadań na rzecz obronności państwa wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki (PMG) jako element systemu zaopatrywania Sił Zbrojnych RP w czasie "W". Posiedzenie było niejawne.

Jak wynika z informacji na stronach MON, PMG jest opracowywany na podstawie ustawy z 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców na okres dziesięciu lat (co cztery lata). Jest to dokument niejawny przyjmowany przez Radę Ministrów stosowną uchwałą.

- Jednym z zasadniczych elementów mobilizacji państwa jest przestawienie produkcji zakładów przemysłowych z produkcji pokojowej na wojenną. Zawiera zadania produkcyjno-remontowe, jakie powinny być realizowane przez przedsiębiorców w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Ma to na celu utrzymanie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw sprzętu wojskowego oraz usług na rzecz Sił Zbrojnych RP i innych uprawnionych organów - wyjaśnia na swoich stronach MON.

Według resortu w programie mogą być ujęci tylko przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, zgodnie ze stosownym rozporządzeniem Rady Ministrów. Jak zaznaczono, na realizację zadań wynikających z PMG przedsiębiorcy otrzymują środki finansowe z budżetu państwa w łącznej wysokości ok. 120 - 130 mln zł rocznie.

 

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019