Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Komisje odrzuciły wniosek o przerwanie obrad ws. kandydata na Rzecznika Praw Dziecka

Autor: PAP/KM
Dodano: 21-11-2018 18:01

Komisje sejmowe nie zgodziły się na przerwanie opiniowania kandydata na Rzecznika Praw Dziecka. Wniosek w tej sprawie zgłosiła posłanka PO Magdalena Kochan, która oceniła, że kandydatura Mikołaja Pawlaka nie spełnia wymogów ustawowych.

Sejmowe komisje polityki społecznej i rodziny oraz edukacji, nauki i młodzieży zajmują się opiniowaniem wniosku w sprawie powołania Mikołaja Pawlaka na urząd Rzecznika Praw Dziecka. Pawlak to kandydat zgłoszony przez klub PiS.

Na początku posiedzenia posłanka Magdalena Kochan (PO) pytała, czy Pawlak spełnia ustawowe wymogi na objęcie urzędu RPD. Przypomniała, że jednym z nich jest posiadanie przez kandydata co najmniej pięcioletniego doświadczenia w pracy z dziećmi lub na ich rzecz.

- Ani w życiorysie przedstawiającym kandydata, ani w informacjach, których szukałam sama, nie znajduję potwierdzenia tego faktu - powiedziała Kochan i poprosiła o udokumentowanie spełnienia przez Pawlaka wymogów ustawowych.

Posłanka Joanna Borowiak (PiS), która przedstawiała doświadczenie zawodowe kandydata, zapewniła, że Pawlak spełnia wymogi ustawowe. Wskazywała, że w czasie odbywania praktyki adwokackiej występował on jako pełnomocnik w sprawach dotyczących dzieci. Z tą argumentacją nie zgodziła się posłanka Kochan. 

Przewodnicząca komisji polityki społecznej i rodziny Bożena Borys-Szopa zwróciła uwagę, że druk w sprawie powołania nowego RPD do komisji skierował Marszałek Sejmu.

Posłanka Kochan zwróciła się o opinię biura legislacyjnego w tej sprawie. Ponieważ przedstawicieli biura nie było na posiedzeniu komisji, posłanka zmodyfikowała swój wniosek, prosząc o wstrzymanie prac komisji do czasu otrzymania opinii biura legislacyjnego.

Wniosek ten poparło 18 posłów, 28 było przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Posiedzenie komisji jest kontynuowane.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019