Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Sejmowe komisje poparły Mikołaja Pawlaka na urząd Rzecznika Praw Dziecka

Autor: PAP/KM
Dodano: 21-11-2018 19:14

Sejmowe komisje polityki społecznej i rodziny oraz edukacji, nauki i młodzieży zarekomendowały w środę kandydaturę Mikołaja Pawlaka na urząd Rzecznika Praw Dziecka.

Za pozytywnym zaopiniowaniem kandydata PiS głosowało 30 posłów, 15 było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu.

Pawlak w latach 2005-2016 r. pełnił funkcję adwokata przy sądach kościelnych w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Od 2006 r. jest członkiem Izby Adwokackiej w Łodzi; od listopada 2011 r. prowadził indywidualną praktykę adwokacką w Łodzi oraz w Aleksandrowie Łódzkim.

Od czerwca 2016 r. pełni funkcję Dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości. W imieniu Ministra Sprawiedliwości sprawuje nadzór nad sądami rodzinnymi, zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich, jest też odpowiedzialny za tworzenie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwami, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy dla dzieci, kobiet i rodzin.

W czasie pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości Pawlak uczestniczył m.in. w przygotowaniu projektu reformy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, który dotyczy m.in.: wprowadzenia instytucji alimentów natychmiastowych i alimentacyjnego nakazu zapłaty, rodzinnego postępowania informacyjnego, penalizacji niewykonywania niektórych orzeczeń sądów rodzinnych, obowiązkowego zawiadamiania prokuratora o części spraw rodzinnych. Pawlak uczestniczył też m.in. w zreformowaniu oraz aktywnej działalności Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.

Zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka, rzecznika powołuje Sejm za zgodą Senatu. Uchwałę Sejmu o powołaniu rzecznika, marszałek Sejmu przesyła marszałkowi Senatu, a Senat podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powołanie rzecznika w ciągu miesiąca.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019