Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Powstają pilotażowe ośrodki wsparcia dla osób w kryzysach psychicznych

Autor: PAP/KM
Dodano: 21-11-2018 19:46

Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz centra dla dorosłych to miejsca, gdzie osoby w kryzysie uzyskują pomoc lekarską i terapeutyczną, nie tracąc wsparcia bliskich – akcentują przedstawiciele resortów zdrowia oraz inwestycji.

Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński oraz wiceminister zdrowia Zbigniew Król odwiedzili Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży na warszawskich Bielanach.

W 2015 r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłosiło konkurs w Programie Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach którego przyznało dofinansowanie na opracowanie modeli opieki środowiskowej nad osobami z zaburzeniami i chorobami psychicznymi.

Takich modeli powstało 14. Opracowały je między innymi Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego "Leonardo" oraz Wrocławskie Centrum Zdrowia.

Programy zakładały objęcie wsparciem rodziny i najbliższego otoczenia osoby z zaburzeniami lub chorobą psychiczną oraz przeciwdziałanie izolacji. Modele zaakceptowała Grupa Sterująca złożona z ekspertów oraz przedstawicieli Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz NFZ.

Z kolei konkurs ogłoszony w marcu 2017 r. był ukierunkowany na przetestowanie tych modeli w praktyce. Jednym z projektów, które otrzymały dofinansowanie, jest projekt UKSW. Jego efektem jest powstanie środowiskowego centrum na warszawskich Bielanach

- Dane pokazują, że co piąty nastolatek w Polsce ma problemy psychiczne lub behawioralne. Podobnie jak na całym świecie, również i w Polsce, obserwowany jest nieustanny wzrost liczby osób cierpiących z powodu różnych zaburzeń psychicznych. Wielu z tych trudności można by uniknąć stawiając na profilaktykę i wsparcie na wczesnym etapie choroby - akcentował minister Kwieciński.

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego, obejmuje trzy zintegrowane rodzaje działań: profilaktykę, leczenie oraz oparcie społeczne. Podstawowe zadania centrum to między innymi prowadzenie całodobowej infolinii dla pacjentów 24/7, pomoc doraźna, środowiskowa, ambulatoryjna, dzienna, działania profilaktyczne i edukacyjne.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019