Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Sejm zmienił ustawę dot. projektów w ramach KSOW

Autor: PAP/KM
Dodano: 22-11-2018 20:57

Sejm znowelizował w piątek ustawę dot. wyboru operacji złożonych w drodze konkursów w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW). Nowe przepisy upraszczają i skracają proces wyboru projektów. Nie będzie jednak wsparcia dla terenów leśnych dotkniętych nawałnicami z sierpnia 2017.

Nowelizacja dotyczy ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ustawy o lasach.

Sejm odrzucił poprawkę PO zgłoszoną podczas drugiego czytania projektu. Za ustawą głosowało 411 posłów, nikt nie był przeciw, dwóch wstrzymało się od głosu.

Odrzucona poprawka dotyczyła objęcia finansowym wsparciem terenów leśnych, dotkniętych nawałnicami z sierpnia 2017 r. Komisja nie poparła jej. Według resortu rolnictwa propozycja  wymagałaby dodatkowego uzgodnienia z Komisją Europejską zmian w PROW, a to działanie mogłoby być uruchomione dopiero pod koniec 2020 roku.

Nowe przepisy mają usprawnić proces wyboru operacji, złożonych w drodze konkursu przez partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) oraz wypłaty tym partnerom środków finansowych z tytułu realizacji tych operacji.

Do tej pory o ocenę wniosków zaangażowane są dwie instytucje - jednostka centralna, która jest ulokowana w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ośrodek w Brwinowie oceniał wnioski pod kątem formalnym, natomiast resort - pod kątem merytorycznym. Obecnie całą oceną projektów będzie zajmowało Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i ono też będzie refundowało środki po zrealizowanym projekcie. Zmiana ta, w zamyśle resortu, skróci czas oceny projektu.

W ramach PROW 2014-2020 odbyły się dwa nabory wniosków. W 2017 roku - projekty były na kwotę ok. 3 mln zł, natomiast w tym roku jest to ok. 7 mln zł. W przyszłym roku na projektu zarezerwowane jest ok. 10,5 mln zł. 

Projektowana nowela ponadto wprowadza zmiany, które umożliwią na wsparcie w lasach prywatnych lasów działań polegających na podniesienie odporności systemów leśnych poprzez m.in. przekształcenie niekorzystnej struktury drzewostanów.

Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia. Teraz zajmie się nią Senat.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019