Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Rząd ma zapoznać się projektem umożliwiającym efektywniejsze wykorzystanie środków UE

Autor: PAP/JS
Dodano: 26-11-2018 17:07

Rząd ma zapoznać się projektem zwiększającym efektywność wykorzystania środków UE - przewiduje porządek obrad wtorkowego (27 listopada) posiedzenia Rady Ministrów. Chodzi m.in o programy zarządzane centralnie przez KE. Projekt przygotowało MIiR.

Głównym celem projektu jest stworzenie takiego systemu informacji i koordynacji o programach centralnych, który umożliwiłby polskim beneficjentom większy udział w realizacji projektów finansowanych z programów zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską, (a nie tych znajdujących się w tzw. kopertach narodowych - PAP). Chodzi m.in. o programy, takie jak Horyzont 2020, COSME, CEF czy LIFE.

Zgodnie z założeniami Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju udział polskich podmiotów (m.in. przedsiębiorców, instytutów) w ogólnej puli środków europejskich alokowanych w programach zarządzanych centralnie przez KE powinien wzrosnąć do 2,5 proc. w 2020 r. oraz do 5 proc. w 2030 r. z obecnego poziomu. Obecnie - jak wynika z informacji resortu inwestycji i rozwoju - wynosi on 1 proc.

Dodano, że "działania zrealizowane w ramach projektu to między innymi: powołanie podkomitetu do spraw koordynacji działań realizowanych ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych na lata 2014-2020 oraz programów zarządzanych centralnie przez KE". Kolejnym elementem jest przygotowanie analiz z dotychczasowego udziału polskich beneficjentów w programach centralnych.

Dodatkowo przygotowywany jest system koordynacji programów zarządzanych centralnie przez KE w perspektywie 2021-2027 służący zwiększeniu udziału Polski w tych programach.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019