Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Elżbieta Rafalska: Szacujemy, że program "Mama 4 plus" wejdzie od 1 marca 2019 r.

Autor: PAP/JS
Dodano: 28-11-2018 19:59

Szacujemy, że ustawa o tzw. matczynych emeryturach wejdzie w życie od 1 marca 2019 r. – powiedziała szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska. Program "Mama 4 plus" ma pomóc osobom, które wychowały co najmniej czworo dzieci, ale nie udało się im wypracować najniższej emerytury.

W połowie listopada minister rodziny poinformowała, że ustawa o tzw. matczynych emeryturach nie wejdzie w życie od stycznia 2019 roku, tak jak wcześniej zakładano. Wskazywała wówczas, że do projektu zgłoszono bardzo dużo uwag na etapie konsultacji i nie uda się go do tego czasu przeprowadzić przez wszystkie etapy procesu legislacyjnego.

Rafalska była w środę pytana w TVP Info o możliwy termin wejścia w życie programu "Mama 4 plus". - Ostrożnie powiedziałabym, że terminem wejścia w życie programu będzie 1 marzec 2019 r. - powiedziała.

Jak dodała, projekt czeka na rozpatrzenie przez Komitet Stały Rady Ministrów, Radę Ministrów, a następnie na procedowanie go w parlamencie. Zaznaczyła, że założenia projektu pozostają niezmienne.

- Prawo do świadczenia w wysokości minimalnej emerytury będzie przysługiwał tym osobom, które nie mają wymaganego 20-letniego stażu pracy, bądź mają krótszy staż, przez co mają świadczenie niższe niż minimalna emerytura- tłumaczyła Rafalska. Jak dodała, w niektórych sytuacjach prawo do świadczenia będą mieli także mężczyźni.

W projekcie ustawy proponuje się "przyznanie świadczeń osobom, które urodziły i wychowały bądź wychowały co najmniej czworo dzieci i nie nabyły prawa do emerytury lub też ich emerytura wypłacana przez organ rentowy jest niższa od najniższej emerytury".

- Chcemy docenić wszystkich rodziców, którzy wzięli na siebie trud wychowania kilkorga dzieci. Wspieramy oczywiście matki. Nie zapominamy też o ojcach, którzy z przyczyn losowych podjęli się samotnej opieki nad dziećmi. Państwo powinno dostrzegać i dostrzega różne grupy ludzi, które potrzebują wsparcia - komentowała w przeszłości minister Rafalska.

Według wyliczeń resortu rodziny programem "Mama 4 plus" może zostać objętych około 85,8 tys. osób. O świadczenie będą mogły się ubiegać matki, które osiągnęły wiek emerytalny 60 lat i ojcowie po osiągnięciu 65 lat.

Świadczenie nie będzie przysługiwać osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej, lub której sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej oraz w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowania małoletnich dzieci, np. ze względu na długotrwałe odbywanie kary pozbawienia wolności, uniemożliwiającego sprawowanie opieki nad dziećmi.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019