Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Jan Krzysztof Ardanowski: zmiany klimatyczne mają duży wpływ na rolnictwo

Autor: PAP/KM
Dodano: 03-12-2018 19:15

Zmiany klimatyczne, których skutkiem są gwałtowne zjawiska pogodowe w różnych regionach świata mają ogromny wpływ na rolnictwo - uważa minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Podkreślił, że produkcja żywności musi się odbywać z poszanowaniem środowiska.

Minister Ardanowski uczestniczył w rozpoczętej w poniedziałek w Katowicach 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

- To jest bardzo ważne wydarzenie. Spotkanie przywódców państw i ekspertów od klimatu ma zadecydować jak realizować Porozumienie Paryskie Na Rzecz Klimatu z 2015 roku. Informacje przedstawione przez sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa są bardzo niepokojące, w ciągu ostatnich dwudziestu lat mieliśmy najwyższe temperatury od czasu prowadzenia pomiarów, a stężenie CO2 jest najwyższe w historii - podkreślił cytowany w komunikacie Ardanowski.

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że zmiany klimatyczne, których skutkiem są gwałtowne zjawiska pogodowe w różnych regionach świata mają ogromny wpływ na rolnictwo. Mogą zniszczyć dorobek pokoleń rolników i podstawy egzystencji społeczności wiejskich. W tym roku polscy rolnicy doświadczyli skutków zmian klimatycznych - susza zniszczyła znaczną część upraw rolnych.

Jednak rolnictwo nie tylko jest poddawane zmianom klimatycznym, ale także na nie oddziałuje. Dlatego wytwarzanie żywności, a także surowców nieżywnościowych musi odbywać się z poszanowaniem środowiska naturalnego.

- My w większości takie rolnictwo mamy, choć przez niektórych "specjalistów" byliśmy krytykowani za stosunkowo niską intensywność produkcji i niższe niż np. w Europie Zachodniej stosowanie nawozów sztucznych czy środków ochrony roślin. Teraz okazuje się, że taki zrównoważony model rolnictwa jest wręcz zalecany, bo dając żywność wysokiej jakości chronimy także klimat.

 

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019