Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Komisja PE za tym, aby więcej funduszy UE trafiało do organizacji promujących praworządność

Autor: PAP/JS
Dodano: 10-12-2018 23:45

Europosłowie komisji wolności obywatelskich (LIBE) Parlamentu Europejskiego opowiedzieli się za tym, aby więcej funduszy unijnych trafiało do organizacji pozarządowych promujących praworządność i prawa podstawowe.

Europosłowie w przyjętej wieczorem rezolucji stwierdzili, że UE powinna zwiększyć środki na propagowanie demokracji, praworządności i praw podstawowych, w tym wsparcie dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Komisja wolności obywatelskich poparła w poniedziałek budżet w wysokości 1,83 mld euro na ten cel na lata 2021-2027. Komisja Europejska zaproponowała natomiast wcześniej w swoim projekcie 642 mln euro. Rezolucja została przyjęta 25 głosami za, przy 6 głosach wstrzymujących się.

Środki mają trafić na wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i ponadnarodowym. Program ma na celu promowanie równości i niedyskryminacji, zachęcanie obywateli do angażowania się i uczestnictwa w procesach demokratycznych oraz zwalczanie przemocy.

Eurodeputowani w przyjętej rezolucji położyli nacisk na ochronę i promocję demokracji i praworządności, ponieważ - jak napisali - "są one warunkiem wstępnym ochrony praw podstawowych i zapewnienia wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi i obywatelami Unii".

Jeśli chodzi o działania, które mają być finansowane z pieniędzy UE, komisja proponuje m.in. kampanie informacyjne na temat podstawowych wartości europejskich oraz praw i obowiązków wynikających z obywatelstwa Unii, wsparcie dla obrońców praw człowieka, środki na walkę z mową nienawiści i dezinformacją oraz na ochronę ofiar przemocy.

 

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019