Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Morawiecki w Davos: równiejsze państwa członkowskie to silniejsza UE

Autor: PAP/AH
Dodano: 24-01-2019 14:09

Silniejsze i równiejsze państwa członkowskie spowodują, że Unia Europejska będzie silniejsza; należy stosować te same standardy dla wszystkich państw - mówił w czwartek premier Mateusz Morawiecki na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos.

"Musimy zadać sobie także pytanie, czy UE będzie silniejsza z silnymi państwami członkowskimi czy słabsza? Moja odpowiedź jest taka, że silniejsze i równiejsze państwa członkowskie spowodują, że UE będzie silniejsza" - oświadczył Morawiecki.

W tym kontekście akcentował także rolę społeczeństw państw członkowskich. "Głos ludu to nie jest populizm" - mówił premier.

Ocenił przy tym, że niektóre ruchy polityczne w Europie są "stygmatyzowane" przez określanie ich jako "populistyczne". "To sygnał, co dzieje się wokół nas, że ludzie chcą mieć (wpływ na) władzę, chcą lepiej rozumieć i wiedzieć np. jak działają instytucje europejskie" - mówił Morawiecki. Według niego z perspektywy społeczeństw szczególny jest namysł nad tym, jak funkcjonuje obecnie proces decyzyjny w UE.

Premier pozytywnie ocenił natomiast dotychczasowe unijne programy strukturalne, w tym politykę spójności. "Będę bardzo wspierał kontynuację tych bardzo dobrych programów w kolejnych Wieloletnich Ramach Finansowych" - zadeklarował szef polskiego rządu

Morawiecki ocenił również, że z ekonomicznego punktu widzenia w Europie zaniedbana została kwestia równości.

"W Polsce w ciągu ostatnich paru lat pogodziliśmy dwie kwestie o ogromnym znaczeniu dla całej ludności: silny wzrost gospodarczy, niski lub bliski zeru deficyt budżetowy i jednocześnie zaprezentowaliśmy podejście oparte na solidarności z różnymi grupami społecznymi" - mówił premier.

"Polska jest bardzo proeuropejska, dumna ze swoich osiągnięć i proamerykańska. Niewiele krajów w Europie jest jednocześnie proamerykańska i proeuropejska" - ocenił Morawiecki.

Szef polskiego rządu krytykował również funkcjonowanie rajów podatkowych. "Są raje podatkowe na świecie, w tym i w Europie; to państwa, które wykorzystują swoją władzę lub nadużywają swoich systemów podatkowych na szkodę innych krajów, musimy to zatrzymać, to nie pomaga UE w budowaniu zaufania" - mówił Morawiecki.

Dziękował przy tej okazji prezydentowi Francji Emmanuelowi Macronowi i kanclerz Niemiec Angeli Merkel za wsparcie dla pomysłu wprowadzenia podatku cyfrowego.

Premier ocenił także, że jedną z istotną kwestii w Europie jest dziś unikanie stosowania tych samych standardów przez różne państwa. W jego ocenie np. Włochy zostały potraktowane w UE inaczej, niż Francja.

"Jest (obecne) to poczucie dumy, potrzeby równości, równych standardów i musimy stosować te same standardy dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej" - powiedział szef polskiego rządu.

Morawiecki odniósł się także do kwestii migracji i ocenił, że nie można zignorować tego, co dzieje się na wschodniej flance NATO po agresji rosyjskiej na Ukrainę w 2014 roku. "Miliony ludzi z Ukrainy wyemigrowało do Polski i niektórzy z nich są uchodźcami" - oświadczył. Morawiecki stwierdził również, że polskie procedury pozwalają na szybką adaptację Ukraińców m.in. na rynku pracy, stąd niewielu z nich rejestruje status uchodźcy.

Premier nawoływał również do wspierania pomysłu unii rynków kapitałowych. Ocenił przy tym, że UE bardziej niż USA jest zależna od sektora bankowego, w tym kredytów, a unia rynków kapitałowych mogłaby wnieść nową dynamikę zwłaszcza dla klasy średniej w Europie.

Unia rynków kapitałowych to unijna inicjatywa, która ma pogłębić i bardziej zintegrować rynki kapitałowe 28 państw członkowskich UE poprzez m.in. zapewnienie zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom nowych źródeł finansowania, zredukować koszty pozyskiwania kapitału i przyciągnąć do UE więcej inwestycji zagranicznych.

Na koniec swojego wystąpienia Morawiecki akcentował również rolę II wojny światowej i powojennego układu sił w Europie. W jego ocenie miało to bardzo duży wpływ na możliwości rozwoju gospodarczego poszczególnych państw, a Polska - jak podkreślał - na 50 lat znalazła się za żelazną kurtyną, co zahamowało rozwój gospodarki.

49. Światowe Forum Ekonomiczne w Davos odbywa się od 22 do 25 stycznia. Do szwajcarskiego kurortu pod koniec stycznia co roku zjeżdżają światowi przywódcy polityczni, prezesi największych firm i organizacji pozarządowych oraz intelektualiści. Davos to nie tylko konferencja naukowa, ale także okazja do nieformalnych rozmów światowych liderów politycznych i biznesowych. Forum obejmuje kolacje i panele dyskusyjne dotyczące globalnych trendów społecznych i gospodarczych. Tematem przewodnim tegorocznego forum jest Globalizacja 4.0.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019