Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Szef MSWiA Joachim Brudziński konsekwentny w kwestii przyjmowania uchodźców

Autor: Grzegorz Dyjak
Dodano: 07-03-2019 14:24

"Minister Joachim Brudziński konsekwentnie podnosi, że każda próba zmiany prawa unijnego w kierunku odbierania państwom narodowym kompetencji w sprawie przyjmowania migrantów i prowadzenia polityki azylowej będzie odrzucona" - poinformowały służby prasowe MSWiA. W czwartek 7 marca w Brukseli szef polskiego MSWiA uczestniczył w posiedzeniu Rady ds. wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (JHA).

Głównym tematem dyskusji były zmiany w przepisach dotyczących Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, a także reforma wspólnego europejskiego systemu azylowego.

Jak podkreślono, chodzi o konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego państw członkowskich, a przez to powinny pozostać domeną poszczególnych państw.

Polska wyszła z inicjatywą ws. Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego.

"Jest przy tym nie do zaakceptowania stanowisko niektórych państw członkowskich, które wbrew podejściu pakietowemu podejmują próbę przekazania na poziom unijny uprawnienia - przynależnego państwom narodowym - do decydowania o sprawach azylowych i migracyjnych" - informuje ministerstwo.

Jak poinformowano, Polska wyszła z inicjatywą wypracowania wspólnego stanowiska państw członkowskich dotyczącego utrwalenia tzw. podejścia pakietowego do reformy Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego.

Ministerstwo zaznacza, że zmiany w systemie migracyjnym i azylowym "powinny bazować na jak najszerszym kompromisie politycznym oraz umożliwić wypracowanie kompleksowych i długoterminowych rozwiązań".

"Konieczność wyraźnego zaznaczenia suwerennych uprawnień państw członkowskich w omawianej dziedzinie jest tym bardziej aktualna, że niektóre państwa próbują rozbić pakietowe podejście do tej sprawy na dzisiejszym posiedzeniu Rady" - informuje MSWiA.

Polskie MSWiA podkreśla, że reforma polityki migracyjnej i azylowej powinna opierać się na poszanowaniu suwerenności państw oraz umożliwiać zachowanie kompetencji krajowych w dziedzinie migracji i azylu.

"Polska opowiada się w tej dziedzinie za współpracą na poziomie europejskim, jednak wyraźnie
wskazuje - wspólnie z innymi państwami - potrzebę respektowania uprawnień państw członkowskich do decydowania o polityce azylowej i migracyjnej na swoim terytorium" - informuje ministerstwo.

Podczas posiedzenia Komitetu Mieszanego Rady JHA przedstawiono także postęp prac nad rozporządzeniem dotyczącym Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Doprecyzowano kwestie uprawnień wykonawczych funkcjonariuszy, które mogą być realizowane jedynie za zgodą państwa goszczącego.

Czytaj także: Mniejsze środki z UE dla Polski karą za nieprzyjęcie uchodźców?

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019