Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Wiosna przedstawiła "konstytucję kobiet"

Autor: PAP/TE
Dodano: 08-03-2019 12:57

Zrównanie płac kobiet i mężczyzn w spółkach skarbu państwa, gwarantowana emerytura minimalna w kwocie 1600 zł, prawo do przerywania ciąży na żądanie do 12 tygodnia czy ustawowa gwarancja in vitro – to niektóre z postulatów przedstawionej przez ugrupowanie Wiosna "konstytucji kobiet".

10 postulatów składających się na "konstytucję kobiet" zaprezentowała w piątek we Wrocławiu Sylwia Spurek z ugrupowania Wiosna. "Kobiety w Polsce nie mają wszystkich szans i możliwości, co ich koleżanki Europejki, a wiele problemów społecznych ma twarz kobiety. Dlatego 8 marca prezentujemy pakiet postulatów, propozycji Wiosny na rzecz kobiet" - powiedziała Spurek.

Wśród postulatów znalazły się m.in.: zrównanie płac kobiet i mężczyzn w spółkach skarbu państwa oraz gwarantowana emerytura minimalna w wysokości 1600 zł netto bez względu na płeć. "Na razie średnia emerytura kobiety w Polsce jest niższa o 20 proc. (od emerytury otrzymanej przez mężczyzn - PAP) w przyszłości ta różnica będzie wynosiła nawet 40 proc." - mówiła Spurek.

Kolejne z postulatów, to "natychmiastowa izolacja sprawcy przemocy domowej i edukacja antyprzemocowa w szkołach". Wiosna chce też wprowadzić prawo do bezpiecznego przerywania ciąży na żądanie do 12 tygodnia oraz ustawową gwarancję refundacji in vitro oraz "rzetelnej edukacji seksualnej".

W "konstytucji kobiet" znalazł się też punkt dotyczący dostępu do ginekologa i gwarancji wysokich standardów opieki okołoporodowej. "Na Dolnym Śląsku są gminy, gdzie nie ma żadnej poradni ginekologicznej, takich gmin jest 46 proc., w województwie dolnośląskim standardy opieki okołoporodowej są takie, że jedynie 10 proc. kobiet miało dostęp do znieczulenia przy porodzie" - powiedziała Spurek.

Wiosna chce też gwarancji miejsc w żłobkach dla każdego dziecka oraz systematycznego wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. "To są postulaty, które pozornie są neutralne ze względu na płeć, ale to właśnie kobiety są obciążane opieką nad dziećmi, osobami niepełnosprawnymi oraz osobami starszymi" - wyjaśniła Spurek.

Ostatni z postulatów dotyczy ściągania alimentów przez administrację skarbową. "W Polsce długi alimentacyjne przekroczyły 12 mld zł. Z tym problemem borykają się matki, gdyż w 96 proc. przypadków dłużnikami są ojcowie" - mówił Spurek.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019