Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Sejm pracuje nad zabezpieczeniem polskich klientów na wypadek twardego brexitu

Autor: PAP/MG
Dodano: 14-03-2019 21:30

Z powodu złożenia poprawek, projekt ustawy mający zabezpieczyć interesy polskich klientów brytyjskich instytucji finansowych na wypadek tzw. twardego brexitu, trafi ponownie do prac w sejmowej komisji finansów.

W czwartek (14 marca) wieczorem odbyło się drugie czytanie projektu ustawy o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Gibraltaru w związku z wystąpieniem z Unii Europejskiej.

Nowe przepisy mają zabezpieczyć interesy polskich klientów brytyjskich instytucji finansowych w razie twardego wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

W trakcie debaty przewodniczący komisji finansów publicznych Andrzej Szlachta (PiS) złożył dwie poprawki do projektu. Jedna z nich - jak wyjaśnił - odnosi się podmiotów, które na dzień 29 marca 2019 r. prowadziły działalność maklerską na terytorium Polski mając swój oddział lub nie. Dodał, że konsekwencją zaproponowanej zmiany miałoby być "kontynuowanie dotychczasowej działalności na giełdzie" tych podmiotów.

Teraz projekt ponownie trafi pod obrady sejmowej komisji finansów publicznych.

Nowe przepisy obejmują swoim zakresem działalność instytucji finansowych z Wielkiej Brytanii, które wykonują obecnie działalność na terytorium Polski na podstawie jednolitego unijnego paszportu. W przypadku tzw. twardego brexitu instytucje te utracą bowiem możliwość wykonywania na terytorium Polski działalności transgranicznej, czego konsekwencją będzie uznanie ich za instytucje z państwa trzeciego.

Projekt zakłada możliwość m.in. dalszego wykonywania zawartych przed dniem twardego brexitu umów kredytowych, umów ubezpieczenia, umów outsourcingu na rzecz banku oraz kasy oszczędnościowo-kredytowej, umów o świadczenie umów ramowych zawieranych z użytkownikami usług płatniczych, umów reasekuracji oraz czynności stanowiących działalność maklerską. Umowy te będą mogły być wykonywane nie dłużej niż przez 12 lub 24 miesiące, lub do momentu przeniesienia portfela takich umów lub uzyskania zezwolenia na prowadzenie takiej działalności na terytorium Polski. Projekt reguluje także kwestie nadzoru finansowego nad instytucjami finansowymi z Wielkiej Brytanii. Ustawa miałaby wejść w życie 30 marca 2019 r.

Projekt ustawy zakłada m.in. że banki z Wielkiej Brytanii, które przyznały kredyt przed wejściem w życie nowych przepisów nie będą mogły np. zawierać nowych umów o kredyt, przedłużać zawartych umów o kredyt, czy dokonywać zmian w umowach o kredyt zwiększających poziom ryzyka obciążającego bank.

Sejm pracuje w tej chwili nad trzema projektami związanymi z tzw. twardym brexitem. Poza regulacjami dotyczącymi instytucji finansowych, posłowie zajmują się także projektem, który ureguluje zasady pobytu w Polsce obywateli Wielkiej Brytanii i ich rodzin oraz projektem o uregulowaniu niektórych spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych.

Brytyjska Izba Gmin zagłosowała w środę za uchwałą wyrażającą polityczny sprzeciw wobec bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Czytaj więcej: Sprzeciw Brytyjskiej Izby Gmin wobec bezumownego wyjścia z UE coś zmienia? Oddala datę brexitu

W razie braku jakichkolwiek innych ustaleń, niezależnie od opinii Izby Gmin, Wielka Brytania automatycznie opuści Wspólnotę bez umowy za niespełna 16 dni - o północy z 29 na 30 marca.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019