Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Jak Polacy oceniają policję i sądy?

Autor: PAP/TE
Dodano: 27-03-2019 13:51

75 proc. Polaków dobrze ocenia pracę policji, funkcjonowanie sądów jest krytykowane przez 45 proc. Nieco lepsze niż sześć miesięcy temu są opinie o działalności Trybunału Konstytucyjnego, choć nadal jest on źle oceniany przez 32 proc. badanych.

Jak wynika z badania, trzy czwarte Polaków (75 proc.) dobrze ocenia pracę policjantów, a co szósty (16 proc.) jest z niej niezadowolony. Negatywne opinie o pracy funkcjonariuszy najczęściej wyrażają osoby znajdujące się w złej sytuacji materialnej (26 proc.). "Obecne wyniki, podobnie jak te z września ubiegłego roku, są jednymi z najlepszych w historii naszych badań tej instytucji" - czytamy w komunikacie CBOS dot. sondażu.

Funkcjonowanie sądów częściej oceniane jest źle (45 proc., od września 2018 roku wzrost o 3 punkty procentowe) niż dobrze (32 proc., wzrost o 2 punkty). Opinie o działalności prokuratury są podzielone: tyle samo osób ją chwali (34 proc., wzrost o 5 punktów), co krytykuje (34 proc., wzrost o 4 punkty).

Autorzy badania zwracają uwagę, że nieco lepsze niż sześć miesięcy temu są opinie o działalności Trybunału Konstytucyjnego, choć nadal częściej spotyka się ona z krytyką (34 proc., od września 2018 roku wzrost o 2 punkty procentowe) niż aprobatą (30 proc., wzrost o 5 punktów).

Sondaż CBOS "Ocena działalności instytucji publicznych" został przeprowadzony w dniach 7-14 marca metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo na liczącej 1046 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019