Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Szef polskiej dyplomacji z wizytą w USA

Autor: PAP/TE
Dodano: 01-04-2019 10:20

Od poniedziałku do czwartku szef MSZ Jacek Czaputowicz będzie przebywał z wizytą w Stanach Zjednoczonych. Czaputowicz weźmie udział w briefingach Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz w uroczystościach związanych z 70. rocznicą powołania NATO - poinformował resort.

W Waszyngtonie szef polskiego MSZ weźmie udział w sesjach roboczych Rady Północnoatlantyckiej, podczas których poruszone zostaną kwestie związane z relacjami z Rosją, zaangażowaniem w walkę z terroryzmem oraz współpracą transatlantycką i podziałem obciążeń.

Przy okazji pobytu w Waszyngtonie minister Jacek Czaputowicz weźmie również udział w wydarzeniach poświęconych 70. rocznicy powołania NATO oraz 20 rocznicy przystąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego: organizowanej przez Centre for European Policy Studies (CEPA) konferencji "NATO at 70: Commemorating the Past. Preparing for the Future" oraz w konferencji "Stronger Together: The Importance of Allies in an Era of Great Power Confrontation".

Czaputowicz mówił wcześniej PAP, że planowana na środę i czwartek wizyta w Waszyngtonie będzie dla niego okazją m.in. do zaakcentowania wagi NATO oraz więzi transatlantyckich z punktu widzenia Polski i innych państw środkowoeuropejskich. Ważnym celem dyskusji podczas uroczystości związanych z 70. rocznicą powstania Sojuszu będzie też - według niego - określenie stojących przed nim wyzwań, w tym związanych z przyjmowaniem nowych członków i działaniami Rosji, a także utrzymanie "spójnej, jednolitej" odpowiedzi NATO na te wyzwania.

Szef polskiej dyplomacji ocenił, że doświadczenie w RB ONZ wskazuje, że w wielu kwestiach globalnych stanowiska Warszawy, Berlina i innych unijnych stolic są zbieżne. Przypomniał w tym kontekście, że w bieżącym roku z 15 miejsc w Radzie Bezpieczeństwa państwa członkowskie Unii zajmują aż pięć; oprócz Polski są to Niemcy i Belgia, a także stali członkowie RB ONZ, Zjednoczone Królestwo i Francja. Minister zwrócił również uwagę na niedawny wspólny głos pięciu krajów unijnych dot. nieuznania aneksji Wzgórz Golan przez Izrael.

"To jest oczywiście nasza konsekwentna polityka. Razem z innymi państwami Unii mówimy, że rozwiązanie konfliktu bliskowschodniego musi zakładać budowę państwa palestyńskiego, być rozwiązaniem dwupaństwowym i nie uznajemy niezgodnej z prawem międzynarodowym aneksji; w tej kwestii różnimy się ze Stanami Zjednoczonymi" - zaznaczył.

Minister poinformował, że przy okazji wizyty w Stanach Zjednoczonych podejmie też tematy związane z sytuacją na Bliskim Wschodzie, kontynuując wątki podjęte podczas lutowej konferencji bliskowschodniej w Warszawie.

"Cały czas jesteśmy w kontakcie ze stroną amerykańską. Przygotowujemy się do rozpoczęcia prac +procesu warszawskiego+ w formie siedmiu grup roboczych: ds. zwalczania terroryzmu i jego nielegalnego finansowania, nieproliferacji, bezpieczeństwa lotniczego i morskiego, cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa energetycznego, tematyki humanitarnej oraz praw człowieka i osób zatrzymanych. Niewykluczone, że w Waszyngtonie będziemy mogli ogłosić, kiedy to się stanie" - powiedział Czaputowicz.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019