Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Jak oceniamy stosunki polsko-amerykańskie?

Autor: PAP/TE
Dodano: 02-04-2019 14:25

53 proc. badanych uważa, że obecnie stosunki polsko-amerykańskie są dobre a jedynie 6 proc. ma przeciwne zdanie. 44 proc. ankietowanych sądzi, że tzw. Fort Trump rzeczywiście powstanie na terenie Polski, przeciwnego zdania jest 31 proc. - wynika z sondażu CBOS.

Osoby o poglądach prawicowych zdecydowanie częściej niż inni twierdzą, że stosunki polsko-amerykańskie są dobre - takiego zdania jest 70 proc. z nich. Podobne deklaracje składa 55 proc. respondentów deklarujących poglądy centrowe i 36 proc. ankietowanych identyfikujących się z lewicą.

Znaczenie mają także sympatie polityczne. Badani, którzy oddaliby głos na Prawo i Sprawiedliwość, w zdecydowanej większości (71 proc.) oceniają stosunki polsko-amerykańskie jako dobre. Pozytywne opinie przeważają również wśród zwolenników ruchu Kukiz'15 (49 proc.). Podobne odsetki potencjalnych wyborców Platformy Obywatelskiej twierdzą, że relacje między Polską a Stanami Zjednoczonymi są dobre (42 proc.) i ani dobre, ani złe (44 proc.). Z kolei wśród respondentów skłonnych oddać głos na Polskie Stronnictwo Ludowe lub Wiosnę przeważa opinia, że stosunki polsko-amerykańskie nie są obecnie ani dobre, ani złe (odpowiednio 48 proc. i 43 proc).

29 proc. respondentów ocenia, że Stany Zjednoczone są dla Polski partnerem bardzo ważnym, a kolejne 54 proc., że raczej ważnym. W sumie 83 proc. respondentów uznaje Stany Zjednoczone za ważnego partnera Polski. 6 proc. badanych sądzi, że USA nie są ważnym partnerem dla Polski, przy czym 1 proc. sądzi, że są zupełnie nieważne. 11 proc. respondentów nie ma wyrobionej opinii na ten temat.

Wyraźnie mniej, bo dokładnie połowa ankietowanych (50 proc.) uważa, że Polska jest ważnym partnerem dla Stanów Zjednoczonych, przy czym jedynie 7 proc. ocenia, że jesteśmy dla nich partnerem bardzo ważnym. 36 proc. sądzi, że dla Stanów Zjednoczonych relacje z Polską nie są ważne, w tym 7 proc. sądzi, że są zupełnie nieważne. 14 proc. nie ma wyrobionej opinii na ten temat.

Rozpatrując te wyniki łącznie można stwierdzić, podaje CBOS, że niemal połowa badanych (48 proc.) uznaje, iż relacje polsko-amerykańskie są ważne (chociaż niekoniecznie bardzo ważne) dla obydwu stron. 29 proc. sądzi, że są one ważne dla nas, ale niezbyt istotne dla Amerykanów. 5 proc. uważa, że są one nieważne dla obu stron. a 1 proc., że nieważne dla Polski a ważne do USA. 17 proc. wybrało inne kombinacje odpowiedzi.

CBOS zapytał też badanych o to, jak oceniają szanse na powstanie w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. 44 proc. skłania się ku opinii, że tzw. Fort Trump rzeczywiście powstanie na terenie Polski: 4 proc. uważa, że to niemal pewne, 12 proc., że są na to bardzo duże szanse a 28 proc., że są na to spore szanse.

Jednocześnie jednak liczna jest także grupa ankietowanych przewidujących, że tak się nie stanie (31 proc.). Przy czym 3 proc. uważa, że Fort Trump niemal na pewno nie powstanie, 6 proc. sądzi, że są na to bardzo małe szanse a 22 proc. uważa, że są na to niewielkie szanse. 24 proc. wybiera odpowiedź "trudno powiedzieć".

CBOS przeprowadził sondaż w dniach 7-14 marca 2019 roku na liczącej 982 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019