Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

100 mln zł na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą

Autor: PAP/JS
Dodano: 24-04-2019 15:55

W 2019 r. Senat przeznaczy 100,5 mln zł na opiekę nad Polonią i Polakami poza granicami kraju. Z tej kwoty na edukację trafi 33,25 mln zł, na kulturę i promocję Polski oraz ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego - 16,7 mln zł, a na wzmocnienie pozycji środowisk polskich i polonijnych - 16, 65 mln zł.

 

Senat poinformował na swojej stronie internetowej, że rozdzielił środki na rzecz Polonii i Polaków poza granicami kraju na 2019 r. "Obecnie podpisywane są ostatnie umowy z organizacjami, których oferty zostały wybrane do realizacji. W tym roku pomoc senacka trafi do Polonii i Polaków poza granicami żyjących w 54 państwach" - podkreślono.

Według informacji w 2019 roku budżet Senatu na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą został utrzymany za poziomie ubiegłego roku i wynosi 100,5 mln zł. "Najwięcej pieniędzy, zgodnie z oczekiwaniami środowisk polonijnych i polskich poza granicami, przeznaczono na edukację - 33,25 mln zł. Na kulturę i promocję Polski oraz ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego przeznaczono 16,7 mln zł, na wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania - 16,65 mln zł, na media polonijne - 12 mln zł, na infrastrukturę polonijną - 16,7 mln zł i na pomoc charytatywną i socjalną 4,9 mln zł" - podkreślono.

Jak zaznaczono, Senat tej kadencji usprawnił procedury naboru i rozpatrywania ofert tak, że złożone oferty na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią w 2019 roku zostały rozpatrzone do 12 kwietnia b.r. "Do realizacji zakwalifikowanych zostało 267 spośród 616 ofert (jeden oferent wycofał się z realizacji zleconego mu zadania)" - czytamy.

Od 2018 roku, podkreślono, nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią odbywa się drogą elektroniczną przy pomocy tzw. generatora ofert, który jest dostępny na stronie internetowej Senatu. "Ponadto, wzorem ubiegłego roku, w ogłoszeniu o naborze ofert na 2019 r. szef Kancelarii Senatu ustalił harmonogram ich składania - według przyjętych przez Senat kierunków pomocy" - poinformowano.

Wnioski o dofinansowanie na media polonijne oraz pomoc charytatywną należało złożyć do 9 listopada 2018 r.; oferty dotyczące wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania - do 16 listopada, oferty w zakresie edukacji oraz infrastruktury polonijnej - do 23 listopada ub.r., oferty w zakresie kultury i promocji Polski oraz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego - do 30 listopada.

Z podanych informacji wynika też, że najwięcej wniosków wpłynęło na realizację zadań w zakresie kultury i promocji Polski oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego - 217 ofert, w zakresie edukacji - 187 ofert, na wzmacnianie środowisk polonijnych i polskich poza granicami - 103 ofert, na infrastrukturę polonijną - 54 ofert, na pomoc charytatywną - 27 ofert, na pomoc mediom polonijnym - 28 ofert.

Dotacje przyznano na realizację 85 ofert w zakresie edukacji, 87 - w zakresie kultury i promocji Polski oraz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego, 37 - w zakresie wzmacniania pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania, 13 - w zakresie mediów polonijnych, 29 - w zakresie infrastruktury polonijnej i 16 - na pomoc charytatywną i socjalną.

Na stronie Senatu zaznaczono również, że o najwyższe kwoty wystąpiły: Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie oraz Wolność i Demokracja. I te trzy organizacje otrzymały największe dofinansowanie z budżetu Kancelarii Senatu. Stowarzyszenie Wspólnota Polska otrzymało ponad 36,5 mln zł, Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie - prawie 32,5 mln zł, Fundacja Wolność i Demokracja - bez mała 9,5 mln zł.

Oprócz tych największych beneficjentów dotacje na złożone oferty otrzymało 126 organizacji. "W tym Caritas Polska, Stowarzyszenia Parafiada im. Św. Józefa Kalasancjusza, Fundacja Oświata Polska za Granicą, Fundacja na Rzecz Dziedzictwa Narodowego im. Józefa Piłsudskiego i Fundacja Dziedzictwa Kulturowego" - podkreślono.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019