Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa, prezydent: kalendarium wydarzeń 6 - 12 maja 2019 r.

Autor: Parlamentarny.pl (GP)
Dodano: 06-05-2019 10:15 | Aktualizacja: 06-05-2019 16:48

W tym tygodniu komisja śledcza w Sejmie będzie zadawać pytania prominentnym politykom PO, byłym ministrom Grzegorzowi Schetynie i Janowi Vincentowi Rostowskiemu. Pracowity tydzień czeka także rządowych polityków i senatorów.

 

Polityka międzynarodowa

09.05

- W czwartek odbędzie się nieformalny szczyt szefów państw i rządów Unii Europejskiej. Politycy spotkają się w Sybinie, w Rumunii. Polskę na tym szczycie będzie reprezentował premier Mateusz Morawiecki.

Sejm

06.05

- W Sejmie będzie pracować Podkomisja nadzwyczajna do spraw polityki energetycznej Unii Europejskiej. Posłowie podkomisji wysłuchają informacji na temat projektów mogących wspomóc transformację regionów górniczych w związku z inicjatywą Komisji Europejskiej „Platforma Wsparcia Regionów Górniczych” w kontekście realizacji Programu dla Śląska. Wśród informujących będzie minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

07.05

- Spotka się w Sejmie skład Podkomisji nadzwyczajnej do sprawy rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym.

- Posłowie śledczy badający sprawę wyłudzeń podatku VAT będą zadawać pytania posłowi, byłemu ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, a obecnie liderowi PO, Grzegorzowi Schetynie.

- Zwołanie posiedzenie Parlamentarnego zespołu ds. debaty publicznej, którego skład wraz z ekspertami omówi projekt "ustawy odorowej".

- We wtorek będzie pracować także Podkomisja stała do spraw nowelizacji prawa karnego.

08.05

- W środę na obradach Parlamentarnego zespół ds. zwalczania przestępstw gospodarczych i lichwy omawiane będą dwie sprawy: pierwsza dotyczy Spółdzielni Kupców Bazaru Różyckiego, druga ofiar mafii mieszkaniowych i przemocy finansowej.

- W ramach kolejnych przesłuchań przed Komisją śledczą ds. VAT stawi się przed posłami Jan Vincent Rostowski, były wicepremier i minister finansów. Część posiedzenia nie będzie transmitowana, zarządzono częściowe przesłuchanie  za  zamkniętymi drzwiami.

- W ramach prac Parlamentarnego zespołu ds. wspierania środowisk dzieci wojny w holu głównym Sejmu zostanie otwarta wystawa "Polskie Dzieci Wojny". Po uroczystym otwarciu ekspozycji zespół zainauguruje III Kongres Polskich Dzieci Wojny.

- Do prac Sejmu wróci także temat smogu. Komisja ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa na powiedzeniu wyjazdowym spotka się w Urzędzie Miasta w Nowym Sączu. Rozpatrzy na tym wyjazdowym posiedzeniu informację ministra środowiska nt. ochrony powietrza i zaopatrzenia w energię miast średniej wielkości na przykładzie właśnie Nowego Sącza.

- Ostatnim punktem prac posłów tego dnia będzie spotkanie Parlamentarnego zespołu na rzecz wspierania przedsiębiorczości i patriotyzmu ekonomicznego, którego posłowie omówią wspieranie produkcji leków w Polsce. Zaplanowana jest publikacja raportu o lekach w innych krajach.

09.05

- Komisja ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa będzie kontynuować pozawarszawskie prace. Posłowie komisji odwiedzą Pieniński Park Narodowy w Krościenku nad Dunajcem. W dyrekcji tego parku wysłuchają w ramach posiedzenia komisji informacja nt. pilotażowego programu ochrony powietrza dla uzdrowiska Rabka-Zdrój.

- W ramach prac Komisji administracji i spraw wewnętrznych rozpatrzone mają być sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym.

- W czwartek pracować będą także politycy Komisji obrony narodowej, którzy wysłuchają informacji z MON na temat działań resortu związanych z katastrofą smoleńską i o poniesionych w związku z tym kosztach. Omówiony będzie także raport przewodniczącego podkomisji do ponownego zbadania katastrofy samolotu TU-154M zaistniałej w dniu 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku. Antoni Macierewicz ma przedstawić efekty prac kierowanego przez niego zespołu. Posiedzenie komisji nie będzie otwarte dla mediów.

10.05

- Tydzień w Sejmie ma zakończyć projekcja filmu o działaniach fundamentalistów w Europie, którą pokaże w ramach posiedzenia Parlamentarny zespół ds. przeciwdziałania mowie nienawiści i ochrony praw człowieka.

Senat

07.05

- Komisja budżetu i finansów publicznych rozpatrzy nowelizacje ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

- Zmiany prawa o Policji i o IPN będą tematem rozmów i prac Komisji praw człowieka, praworządności i petycji Senatu.

- Komisja spraw emigracji i łączności z Polakami za granicą rozpatrzy zmiany w Ustawie o Karcie Polaka.

- 7 maja będzie także pracować Komisja rodziny, polityki senioralnej i społecznej.

- Senatorowie pracujący w Komisji ustawodawczej przeprowadzą pierwsze czytanie projektu Uchwały w 100. rocznicę wybuchu I Powstania Śląskiego. Ponadto omówią szereg wyroków Trybunału Konstytucyjnego, które zapadły w ostatnich latach.

- W ramach prac Senatu zapowiedziano także posiedzenie Komisja kultury, która omówi w ramach prac opinię w sprawie wniosku senatora Antoniego Szymańskiego o zorganizowanie w Senacie wystawy „Potencjał rzeki Wisły w kontekście gospodarczym, społecznym i środowiskowym” oraz opinię w sprawie wniosku senatora Ryszarda Bonisławskiego o zorganizowanie w Senacie wystawy „Łodzianie dla Niepodległej”.

- Komisja obrony narodowej Senatu wysłucha informacji MON na temat kierunków rozwoju szkolnictwa wojskowego.

- Będzie pracować Komisja gospodarki narodowej i innowacyjności oraz Komisja infrastruktury.

08.05

Zapowiedziano 78. posiedzenie Senatu RP

Najważniejsze prace komisji

- Komisja ustawodawcza rozpatrzy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 r. dotyczącego ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS).

- Zapowiedziano także wspólne posiedzenie składów Komisji nauki, edukacji i sportu oraz Komisji zdrowia. Senatorowie tych komisji maja w planie rozpatrzenie Ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami.

- Pracować będzie skład Komisji praw człowieka, praworządności i petycji.

09.05

- W Senacie odbędą się także w tym tygodniu jedno wydarzenie niezwiązane bezpośrednio ze stanowieniem prawa. Będzie to uroczyste spotkanie z okazji prezentacji wystawy "Tak daleko, a tak blisko: Łotwa i Polska. Więcej niż 100 lat wspólnej historii".

Rząd

09.05

- Premier będzie na nieformalnym szczycie UE w Rumunii.

Prezydent

06.05

- Rozpocznie się wizyta dyplomatyczna w Polsce prezydenta Gruzji Salome Zourabichviliego. Andrzej Duda przyjmie delegację prezydencką w dniach od 6 do 8 maja.

08.05

- O godz. 12.00 w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda wręczy statuetki i dyplomy zwycięzcom IV edycji Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego „Lider Dostępności”.

09.05

- Andrzej Duda weźmie udział jako gość specjalny w Szczycie Liderów Procesu Brdo-Brioni, który odbędzie się w Tiranie w Republice Albanii.

Rzecznik Praw Obywatelskich

06.05

- Urzędnicy biura RPO będą w Łodzi w punkcie przyjęć interesantów.

08.05

- Urzędnicy biura RPO będą w Poznaniu w punkcie przyjęć interesantów.

09.05

- Urzędnicy biura RPO będą w Koszalinie w Punkcie Przyjęć Interesantów.

10.05

- Biuro rzecznika informuje, że 10 maja w siedzibie biura rzecznika w Warszawie odbędzie się konferencja z okazji 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Tematem debaty konferencyjnej będzie Karta Praw Podstawowych i jej znaczenie dla polskiego systemu prawnego. Konferencja będzie trwałą dwa dni.

Trybunał Konstytucyjny

08.05

- Zapowiedziano publiczne ogłoszenie orzeczenia w sprawie Ustawy prawo łowieckie.

Narodowy Bank Polski

06.05

- NBP przedstawi o 10.00 sytuację na rynkach kredytowych w II kwartale 2019 r.

07.05

- O godzinie 14.00 NBP przedstawi stan aktywów rezerwowych banku z kwietnia 2019 r.

Inne

06.05

- Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

08.05

- Dzień Zwycięstwa. Dzień upamiętniający bezwarunkową kapitulację III Rzeszy Niemieckiej w 1945 r. Akt ten zakończył w Europie II wojnę światową.

- Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

09.05

- Dzień Zwycięstwa. Obchodzony w większości krajów byłego ZSRR. Datę tę obchodzi się w Rosji, Armenii, Azerbejdżanie, Białorusi, Gruzji, Kazachstanie, Kirgistanie, Mołdawii, Tadżykistanie, Turkmenistanie i Uzbekistanie.

10.05

-Rocznica: W 1990 r. powstał Urząd Ochrony Państwa (UOP). Formacja istniała do czerwca 2002 r. jako jedna z kluczowych agend rządowych do spraw bezpieczeństwa. UOP przejął funkcje po organach bezpieczeństwa PRL.

- Rocznica: W 2015 r. Andrzej Duda i ubiegający się o reelekcję Bronisław Komorowski przeszli do II tury wyborów prezydenckich. W wyniku wyborów cztery lata temu Andrzej Duda objął urząd, który obecnie piastuje.

11.05

- Dzień bez Śmiecenia.

- Rocznica: W 2005 r. Trybunał Konstytucyjny uznał Traktat akcesyjny na mocy którego staliśmy się członkiem UE, za zgodny z Konstytucją RP.

12.05

- Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek.

- Rocznica: W 1926 r. Marszałek Józef Piłsudski rozpoczął przewrót majowy.

- Rocznica: W 1990 powstało Porozumienie Centrum (PC) pierwsza formacja Jarosława Kaczyńskiego.

- Rocznica: W 2010 r. na warszawskiej giełdzie zadebiutowały akcje PZU.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019