Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Spada zasięg ubóstwa

Autor: PAP/JS
Dodano: 16-05-2019 11:30

W Polsce w ostatnich latach mamy do czynienia z istotnym spadkiem zasięgu ubóstwa ekonomicznego - wskazuje resort przedsiębiorczości i technologii. Dodaje, że poprawę odczuły głównie rodziny wielodzietne i osoby samotnie wychowujące dzieci.

W komentarzu Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poinformowało, że w 2017 roku - według ostatnich dostępnych danych GUS - stopa ubóstwa skrajnego spadła do 4,3 proc., czyli o 3,1 pkt. proc. w ciągu czterech lat.

W IV kwartale 2017 r. dla gospodarstwa 1-osobowego minimum egzystencji wynosiło 582 zł, natomiast dla gospodarstwa 4-osobowego było to 1571 zł. Zgodnie z metodologią GUS, konsumpcja poniżej minimum egzystencji, będącym jednocześnie granicą ubóstwa, utrudnia przeżycie i stanowi zagrożenie dla biologicznego rozwoju człowieka. Poniżej tej granicy mówimy o ubóstwie skrajnym - wskazało MPiT.

"Tak istotna redukcja ubóstwa nastąpiła w naszym kraju m.in. dzięki wprowadzonym pakietom socjalnym, takim jak świadczenie wychowawcze Rodzina 500 plus, a także wskutek pozytywnych zmian na rynku pracy, np. dynamicznego wzrostu płacy minimalnej" - tłumaczyło ministerstwo.

Eksperci wyjaśnili, że znaczącą poprawę pod względem wyzwolenia się z ubóstwa odczuły przede wszystkim rodziny wielodzietne i osoby samotnie wychowujące dzieci, osoby z niższym wykształceniem oraz mieszkańcy wsi. "To bardzo pozytywna tendencja, biorąc pod uwagę spójność społeczną oraz długofalowy interes Polski. Zrównoważony rozwój gospodarczy i silna klasa średnia stanowią ważny stabilizator bezpieczeństwa ekonomicznego kraju" - podkreślono w komentarzu.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019