Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

Opublikowano obwieszczenia PKW o wyniku wyborów parlamentarnych

Autor: PAP/AT
Dodano: 15-10-2019 16:46

We wtorek (15 października) w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do Sejmu i do Senatu, które odbyły się 13 października 2019 roku.

Od tego momentu jest 7 dni na wniesienie do Sądu Najwyższego ewentualnych protestów przeciwko ważności wyborów do Sejmu i Senatu. Protesty takie należy wnosić w formie pisemnej, nie jest możliwe wniesienie go w formie elektronicznej.

Jak poinformował SN nadanie w tym terminie protestu w polskiej placówce pocztowej (Poczta Polska) jest równoznaczne z wniesieniem go do SN".

Protest przeciwko wyborom w okręgu wyborczym lub przeciwko wyborowi posła lub senatora może wnieść wyborca, którego nazwisko w dniu wyborów było umieszczone w spisie wyborczym w jednym z obwodów głosowania na obszarze danego okręgu wyborczego - stanowi Kodeks wyborczy.

Czytaj też: PKW: w Sejmie - PiS 235 mandatów, KO - 134

Za granicą protesty wyborcze można składać właściwemu konsulowi, a osoby podróżujące na statku morskim - kapitanowi statku. Wówczas jednak wyborca musi dołączyć do protestu zawiadomienie o ustanowieniu swojego pełnomocnika mieszkającego w kraju.

Rozpatrywanie protestów wyborczych należy do kompetencji Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN.

SN rozpatruje wniesione protesty w składzie trzech sędziów, w postępowaniu nieprocesowym i wydaje opinię w formie postanowienia w sprawie protestu. Po rozpoznaniu wszystkich protestów - na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez PKW oraz opinii ws. protestów - SN rozstrzyga o ważności wyborów, nie później niż w 90 dniu po dniu wyborów.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019