Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Szkoliłeś się w UE? Od dzisiaj łatwiej potwierdzisz swoje kwalifikacje

Autor: GP
Dodano: 18-01-2016 16:22 | Aktualizacja: 18-01-2016 16:27

· W poniedziałek (18 stycznia) w życie wchodzą przepisy mówiące o procedurach dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w UE.
· Ustawa poprawia mobilność specjalistów w ramach wewnętrznego rynku Wspólnoty.
· Nowe regulacje zastępują ustawę z 18 marca 2008 r. i wdrażają dyrektywę 2013/55/UE.

Wśród najważniejszych rozwiązań zawartych w ustawie jest wprowadzenie europejskiej legitymacji zawodowej. Ponad to zwiększa się dostęp do informacji o zawodach regulowanych.

Europejska legitymacja zawodowa będzie dokumentem elektronicznym, wydawana osobie, która zamierza wykonywać zawód regulowany lub świadczyć usługi transgraniczne. Chodzi m.in. o zawody: lekarza, pielęgniarki i farmaceuty.

Legitymacja będzie wydawana za pośrednictwem Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI (system IMI). Rozwiązanie to ma ułatwić i przyspieszyć wymianę danych między instytucjami w różnych krajach UE. W przypadku wprowadzenia wspólnych ram kształcenia i wspólnych testów kształcenia nie będzie potrzebne przeprowadzanie procedury uznawania kwalifikacji.

W praktyce zastosowanie tych przepisów oznacza automatyczne uznawanie kwalifikacji zawodowych w naszym kraju.

Przeczytaj o pomysłach Jarosława Gowina na polską naukę.

Ustawa przewiduje też uznawanie w Polsce praktyki zawodowej, w tym praktyki odbytej w innym państwie członkowskim lub nawet poza UE.

Wprowadzono także prawo częściowego dostępu do zawodu w Polsce, gdy możliwe będzie wyodrębnienie w nim pewnych czynności zawodowych. Dla przykładu, jeśli w Polsce dany zawód wymaga większej liczby umiejętności, a osoba z innego państwa ma kwalifikacje do wykonywania mniejszej liczby czynności, będzie mogła je wykonywać na terytorium Polski i pod jurysdykcją polskiego prawa.

Ponadto, aby szczególnie chronić bezpieczeństwo pacjentów, a także dzieci i młodzieży, ustawa wprowadza „mechanizm ostrzegania” w obszarze zdrowia i edukacji za pomocą systemu IMI. Oznacza to obowiązek wzajemnego informowania się państw o osobach, które utraciły prawo do wykonywania zawodu. Będzie to widoczne zwłaszcza w medycynie. Lekarz lub nauczyciel, którzy utracił prawo wykonywania zawodu nie będzie mógł liczyć na jego praktykowanie w innych krajach UE.

Sejm VIII kadencji uchwalił ustawę 22 grudnia 2015 r., a prezydent podpisał ją 7 stycznia 2016 r.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020