Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Katastrofa smoleńska. Badania na pozostałym egzemplarzu TU-154 były konieczne?

Autor: PAP/GP
Dodano: 22-11-2019 19:05

Ponieważ wrak TU-154, który uległ katastrofie, nie został zwrócony Polsce, konieczne były badania na pozostałym egzemplarzu samolotu tego typu; czynności prowadzone na samolocie nie spowodowały utrudnień dla ewentualnych prac prokuratury - podkreśliła 22 listopada podkomisja smoleńska.

Według podkomisji, postanowienie prokuratury, zgodnie z którym dostęp do jedynego pozostałego w Polsce Tu-154 wymaga zgody śledczych, jest sprzeczny z porozumieniem między MON a prokuraturą.

Jak podał portal wPolityce.pl, Prokuratura Krajowa postanowiła włączyć samolot TU154M o numerze bocznym 102 do materiału dowodowego w śledztwie dotyczącym katastrofy smoleńskiej.

- Oznacza to, że aby zbliżyć się do maszyny, każdorazowo potrzebna będzie zgoda śledczych. Ta decyzja to efekt zniszczenia samolotu z powodu działalności Podkomisji do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego - podał portal. Przytoczył też dokumenty świadczące, iż krytyczne elementy konstrukcji płatowca zostały uszkodzone wskutek działań podkomisji.

W przesłanym w piątek komunikacie sekretarz podkomisji Marta Palonek oświadczyła, że wobec wielokrotnych odmów ze strony Federacji Rosyjskiej zwrotu wraku samolotu TU-154M nr 101 (podkomisja) została zmuszona do wykorzystania innych dostępnych możliwości w celu wyjaśnienia przyczyn katastrofy z dnia 10 kwietnia 2010 r., dlatego - jak wyjaśniła - do prac włączono bliźniaczy samolot Tu-154M nr 102 będący w dyspozycji MON.

Według podkomisji, czynności prowadzone na samolocie TU 154M nr 102 umożliwiły wykonanie szeregu prac - pomiarów, testów - niezbędnych do kontynuowania badań i nie spowodowały utrudnień dla ewentualnych prac Prokuratury.

Palonek przypomniała, że w 2017 roku podkomisja rozpoczęła współpracę z amerykańskim ośrodkiem NIAR, a prace miały na celu zweryfikowanie tez zawartych w raportach MAK i KBWLLP z 2011 r. oraz odtworzenie rzeczywistego przebiegu katastrofy.

- Prace wykonywane przez NIAR nadal trwają i są na ukończeniu. Należy podkreślić, że projekt ten nie byłby możliwy do zrealizowania bez szczegółowych danych dotyczących budowy samolotu TU 154M, a pozyskanych dzięki pracy członków Podkomisji na bliźniaczym samolocie stacjonującym w Mińsku Mazowieckim - dodała.

- Podkomisja wyraża zdumienie, że jej prace stają się przedmiotem ataków w sytuacji braku dowodu rzeczowego (wrak samolotu) na terenie Polski oraz braku możliwości wykonywania nieskrępowanych prac przez przedstawicieli polskich organów, w tym prokuratury, na terenie Federacji Rosyjskiej - oświadczyła Palonek.

Zwróciła uwagę, że porozumienie między ministrem obrony a prokuratorem generalnym z listopada 2014 r. zawiera zobowiązanie do "nieutrudniania osiągnięcia celów określonych przepisami prawa".

- W razie nieporozumień powinno dojść do rozmowy między Prokuratorem a Przewodniczącym Podkomisji. Z przykrością należy odnotować fakt, że ze strony prokuratury nie było nawet prób podjęcia takiej inicjatywy, a wydane postanowienie znacząco utrudniło prowadzenie prac Podkomisji, pozbawiając organ ustawowego prawa dostępu do informacji i dowodów zagwarantowanego w art. 136 ustawy prawo lotnicze - stwierdziła sekretarz podkomisji.

Według podkomisji, postanowienie prokuratury stoi również w sprzeczności z porozumienia, który zakłada, iż Podkomisja i Prokuratura mają prawo do równoczesnego wykonywania czynności, zgodnie z przysługującymi kompetencjami.

- Należy podkreślić, że Porozumienie daje równy dostęp do dowodów dla przedstawicieli Podkomisji i Prokuratury - zaznaczyła podkomisja smoleńska.

Jak podał portal wPolityce.pl, prokuratura wskazała, że choć samolot o numerze 102 był wielokrotnie przedmiotem oględzin prokuratorów i biegłych, czynności te nie miały charakteru niszczącego czy też w jakikolwiek sposób ingerującego w integralność techniczną samolotu. - Inaczej było w przypadku działań członków Podkomisji działającej przy MON. Gdy we wrześniu 2018 r. prokuratura dowiedziała się o demontażu części samolotu, zwróciła się do ministerstwa obrony o inwentaryzację płatowca i przywrócenie go do stanu pierwotnego. Niestety okazało się to już niemożliwe - napisał portal.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020