Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Senat: Opozycja złożyła poprawki do ustawy o trzynastych emeryturach i rentach

Autor: PAP
Dodano: 05-02-2020 19:13

Wykreślenie zapisów wskazujących, że "trzynastki" będą wypłacane z Funduszu Solidarnościowego – zakłada jedna z poprawek zgłoszona przez senatorów opozycji do ustawy w sprawie trzynastych emerytur i rent. Ryszard Majer (PiS) złożył wniosek mniejszości o przyjęcie ustawy bez poprawek.

W środę w Senacie odbyła się debata nad ustawą o corocznej wypłacie tzw. trzynastej emerytury i renty.

Magdalena Kochan (KO), przedstawiając sprawozdanie senackiej komisji rodziny, polityki senioralnej i społecznej, przekazała, że do ustawy złożono poprawki zmieniające źródła finansowania "trzynastek" i wprowadzające do ustawy zmiany porządkujące, zaproponowane przez biuro legislacyjne.

Pierwsza z tych poprawek przewiduje skreślenie z tytułu ustawy słów "dla emerytów i rencistów". Taką zmianę proponowało podczas komisji biuro legislacyjne, argumentując, że roczne świadczenie będzie wypłacane nie tylko emerytom i rencistom, ale także np. osobom pobierającym rodzicielskie świadczenie uzupełniające.

Drugą poprawka dotyczy wykreślenia z niektórych przepisów ustawy stwierdzenia, że trzynastki przysługują osobom, które mają prawo do emerytury lub renty w dniu 31 marca "roku, w którym wypłacane jest dodatkowe roczne świadczenie pieniężne". Zdaniem senatorów takie doprecyzowanie nie jest już potrzebne, bo świadczenie będzie wypłacane corocznie.

Trzecia poprawka - zaproponowana podczas komisji przez senator Kochan - zakłada wykreślenie zapisów wskazujących, że świadczenie będzie wypłacane z pieniędzy Funduszu Solidarnościowego. Kochan przekonywała, że "trzynastki" powinny być finansowane ze środków ZUS i KRUS. Jak mówiła, środki z Funduszu Solidarnościowego w głównej mierze miały zabezpieczyć potrzeby osób z niepełnosprawnością.

Z kolei senator PiS Ryszard Majer złożył wniosek mniejszości o przyjęcie ustawy bez poprawek. "Brzmienie tej ustawy gwarantuje wypłatę tych środków" - powiedział.

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed podkreślił, że Fundusz Solidarnościowy to jedyne źródło finansowania tego świadczenia. "Przyjęcie poprawki, która byłaby zaproponowana przez Senat, powoduje, że nie mamy źródła finansowania tej ustawy" - tłumaczył.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020