Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Ministerstwo Sprawiedliwości: Pomoc dla ofiar przemocy jest skuteczna

Autor: PAP
Dodano: 22-05-2020 15:29 | Aktualizacja: 22-05-2020 16:30

Dzięki tzw. ustawie antyprzemocowej Polska dołącza do grona krajów, w których pomoc dla ofiar przemocy domowej należy do najskuteczniejszych - ocenił w piątek wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Wiceszef resortu sprawiedliwości zaznaczył, że dzięki niej wprowadzone zostanie nowatorskie rozwiązanie w postaci natychmiastowego nakazu policyjnego. - Policja oraz Żandarmeria Wojskowa otrzymują nowe, skuteczne narzędzie po to, aby móc natychmiast odizolować sprawcę od ofiary. Żeby nie było tak, jak dotychczas, że to ofiara musi opuszczać wspólnie zajmowane mieszkanie, często z dziećmi, albo pozostawać pod wspólnym dachem z oprawcą - podkreślił.

Wskazał, że jedną z rzeczy, które będą teraz realizowane to szkolenia dla służb. - Jesteśmy w trakcie przygotowywania podręcznika, który będzie składał się z części międzynarodowej m.in omówienia orzecznictwa międzynarodowego. W drugiej części będzie praktycznym komentarzem dostosowania tej ustawy. I w trzeciej części odpowiedzi na pytania. Do końca czerwca podręcznik wspólnie z przedstawicielami policji i Żandarmerii Wojskowej będzie przygotowany - podał.

- Ostatnią rzeczą będą szkolenia on-line, które również są przygotowywane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w aspekcie prawnym przede wszystkim, związanym właśnie ze stosowaniem nowych rozwiązań - przekazał. - W ten sposób zainicjujemy serię szkoleń, które - jestem o tym przekonany - przysłużą się do tego, że ta ustawa, która teraz wchodzi do naszego systemu prawnego w sposób sprawny zafunkcjonuje. I problem przemocy domowej znajdzie bardzo ważne rozwiązanie właśnie przez zastosowanie przede wszystkim natychmiastowego nakazu policyjnego - dodał.

Z kolei rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka ocenił, że ustawa jest "milowym krokiem" w kierunku ofiar przemocy. - Policjant już na miejscu szacując na podstawie specjalnego formularza ryzyko, czy istnieje zagrożenie dla zdrowia lub życia, będzie mógł podjąć decyzję na miejscu, wydając nakaz opuszczenia mieszkania oraz zakaz zbliżania się. Taki nakaz byłby wystawiany na okres 14 dni, z zachowaniem pełnej możliwości drogi odwoławczej - podkreślił policjant.

Natomiast szef Zarządu Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej płk Tomasz Kajzer wskazał, że żandarmeria będzie stosować te same przepisy i działać w taki sam sposób jak policja. - Niestety przemoc domowa dotyka także rodziny żołnierzy zawodowych, pewnie proporcjonalnie w takim samym stopniu jak pozostałe polskie rodziny - poinformował.

- Proszę wybaczyć, jeżeli zbyt wiele powiem, ale jest to pewien kopernikański przewrót co do roli ofiary i jej pozycji. Dotychczas było tak, że ofiara przemocy była na pozycji gorszej. Ona z reguły musiała opuścić dom, ona nie wiedziała co ze sobą zrobić. Natomiast te przepisy wprowadzają zupełnie odmienne rozwiązanie - ocenił pułkownik.

Podczas konferencji głos zabrała również prezes zarządu Stowarzyszenia Integracji Rodzin "Przystań" Małgorzata Prystupa, według której tzw. ustawa antyprzemocowa ma cztery najważniejsze kwestie, które od dawna były wyczekiwane i bardzo potrzebne.

- Po pierwsze bezcenne i bardzo istotne jest to, że nareszcie będzie mogła nastąpić szybka izolacja sprawcy od osób pokrzywdzonych. Po drugie to jest zwiększenie uprawnień policji i ŻW. Kolejne to pomoc techniczna dla ofiar w dostarczaniu dokumentacji. W ostatniej kwestii ustawa przyczyni się do zadbania o zwiększenie praw i bezpieczeństwa małoletnich dzieci - wyliczyła.

Natomiast prezes zarządu Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides Iwona Przewor wskazała, że celem tej ustawy jest zatrzymanie przemocy.

- Te 14 dni, które mamy na to jako służby pomocowe, pozwalają żeby stworzyć osobie pokrzywdzonej przestępstwem taką płaszczyznę do podjęcia decyzji co dalej. W tym momencie takiej płaszczyzny nie możemy niejednokrotnie stworzyć dlatego, że sprawca przemocy zostaje razem z osobami doświadczającymi przemocy w jednym środowisku. Sprawca swoim działaniem, manipulacją a czasami po prostu obietnicami stwarza takie poczucie, że to był incydent, że to się już więcej nie powtórzy, co powoduje, że osoby doświadczające przemocy bardzo często się wycofują z jakichkolwiek działań zmierzających do zatrzymania przemocy - wskazała.

Tzw. ustawa antyprzemocowa, a właściwie ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ma na celu m.in. natychmiastowe izolowanie sprawców przemocy domowej od ich ofiar. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia.

Ustawa zakłada wprowadzenie odrębnego, szybkiego postępowania w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania oraz zakazanie zbliżania się do niego. Uprawnienia do wydawania natychmiastowego nakazu w tych sprawach będą przyznane policji, a także Żandarmerii Wojskowej. Nakaz będzie obowiązywał przez 14 dni, jednak na wniosek osoby dotkniętej przemocą, sąd może przedłużyć ten okres.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020