Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Wielkopolskie: Wojewoda unieważnił uchwałę dotyczącą Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego

Autor: PAP
Dodano: 04-06-2020 23:30

Składanie projektów do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego zostało czasowo zawieszone po tym, jak wojewoda wielkopolski unieważnił uchwałę rady miasta dotyczącą zasad i trybu przeprowadzenia głosowania wniosków. W tej sprawie radni muszą podjąć nową uchwałę.

Zgodnie z harmonogramem projekty, które mogą zostać poddane pod głosowanie w najnowszej edycji budżetu obywatelskiego miały być przyjmowane od poniedziałku do końca czerwca. W czwartek magistrat poinformował, że wojewoda wielkopolski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze uznające za nieważną uchwałę Rady Miasta Poznania dotyczącą Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego (PBO) na 2021 r.

"To niezrozumiałe rozstrzygnięcie uniemożliwia realizację programu. Interesujące jest też, że wszystkie zakwestionowane punkty były zawarte w poprzedniej edycji PBO, wówczas nie zostały podważone" - podano w komunikacie podkreślając, że uchwałę ws. nowej edycji akcji poznańscy radni przyjęli pod koniec kwietnia bez głosów sprzeciwu.

W komunikacie poinformowano, że wojewoda zakwestionował m.in. podział zasad PBO na rozdziały, wskazując, że podstawową jednostką redakcyjną uchwały powinien być paragraf. Wojewoda miał też zaakcentować, że wnioskodawcy powinni mieć prawo do odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania także w przypadkach, gdy nie wypełnią do końca formularza, podadzą nieprawdziwe dane osobowe lub złożą projekt po terminie przyjmowania zgłoszeń.

"Wskazano, że wzór formularza zgłoszeniowego projektu oraz listy poparcia, pomimo ich technicznej funkcji, powinny być przyjęte uchwałą Rady Miasta, a nie zarządzeniem prezydenta" - podał magistrat.

Według przekazanych informacji wojewoda nakazał także usunięcie z zasad PBO obowiązku podawania przez wnioskodawcę adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu, a w przypadku głosujących numeru PESEL. "W pierwszym przypadku brak danych kontaktowych utrudni urzędnikom możliwość komunikacji z wnioskodawcą. Rezygnacja z podawania numeru PESEL na etapie głosowania zmniejszy możliwość weryfikacji poprawności głosu, co może zaburzać prawidłowość wyników głosowania" - zaznaczono w komunikacie.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody zniosło także możliwość tworzenia funduszu rezerwowego PBO, z którego środki były przeznaczane na pokrycie dodatkowych, niespodziewanych kosztów realizacji projektów.

Magistrat podkreślił, że Poznański Budżet Obywatelski jest realizowany od 2012 r., a jego zasady były kilka razy modyfikowane, także na wniosek mieszkańców. "Zmieniła to ustawa ze stycznia 2018 r. Nowe przepisy nałożyły na samorząd obowiązek dostosowania zasad i trybu przeprowadzania głosowania nad budżetem obywatelskim do rozwiązań centralnych" - zaznaczono.

Dyrektor Gabinetu Prezydenta Urzędu Miasta Poznania Patryk Pawełczak podkreślił, że rozstrzygnięcie wojewody wstrzymało obecny etap składania projektów w ramach PBO na 2021 r. "Dopiero nowa uchwała Rady Miasta wznowi, miejmy nadzieję jak najszybciej, tegoroczną edycję Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Zrobimy wszystko, żeby budżet obywatelski nadal cieszył się zaufaniem mieszkańców Poznania" - zapewnił. Najbliższą sesję rady miasta zaplanowano na wtorek.

Według pierwotnego harmonogramu nabór projektów do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok miał potrwać do końca czerwca. Magistrat poinformował, że w związku z zaistniałą sytuacją etap składania wniosków zostanie wydłużony. W najnowszej edycji akcji do rozdysponowania będzie łącznie 21 mln zł, w tym 4 mln zł na rozwój terenów zielonych.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020