Jan Żaryn o Polonii: Senat będzie wspierał patriotyczną elitę za granicąGP - 07 listopada 2016 07:14


• Senator PiS Jan Żaryn zapowiedział priorytety pomocy Polonii za granicą na najbliższe lata.
• Będzie to edukacja środowisk polonijnych, z naciskiem na wychowanie patriotyczne.

W zeszłym roku, zgodnie z zapowiedziami PiS, opieka polskiego państwa nad Polonią wróciła pod skrzydła Senatu RP. Odpowiedzialność za pomoc Polonii przesunięto z MSZ do Senatu po kilku latach (rządów PO-PSL), gdy ministerstwo koordynowało pomoc Polakom za granicą. Główną odpowiedzialnością Senatu jest w tym temacie rozdysponowywanie funduszy, które wspierają organizacje polonijne za granicą.

W tym roku (2016) działania te będą intensyfikowane.

Senator Jan Żaryn (PiS) poinformował o ich kierunku podczas konferencji "Państwo Polskie a Polonia". Konferencja odbyła się w pierwszych dniach listopada. Wedle jego słów wsparcie otrzymają placówki edukacyjne, które stawiają na patriotyczne wychowanie młodzieży. Będzie to priorytet w najbliższych miesiącach.

- Chcemy budować w polonijnych krajach patriotyczną elitę, wierzącą w Pana Boga - mówił polityk i historyk. Jego wypowiedź relacjonowała Informacyjna Agencja Radiowa i Polskie Radio.

Działania Senatu, skierowane wobec Polonii, w izbie wyższej inicjuje Komisja ds. łączności z Polakami za granicą. Przewodzi jej Janina Sagatowska (PiS).

W Senacie do września trwał nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r. Do wydania jest 75 mln zł, Senat nie zdecydował jeszcze jak rozdysponuje te środki między podmiotami, które zgłosiły się do podziału funduszy.