REKLAMA

Kruk (PiS), Szarama (PiS), Zwiercan (Kukiz'15), Gawłowski (PO), Raś (PO), Tomczykiewicz (PO)... Kto jeszcze przewodniczącym komisji?

  • Autor: AS/PAP
  • 17 listopada 2015 16:19
Kruk (PiS), Szarama (PiS), Zwiercan (Kukiz'15), Gawłowski (PO), Raś (PO), Tomczykiewicz (PO)... Kto jeszcze przewodniczącym komisji? (fot.Paweł Kula/sejm.gov.pl)

Dziś, podczas inauguracyjnych posiedzeń 27 stałych komisji sejmowych ich członkowie, wyłonieni 16 listopada br. w drodze uchwały Sejmu, wybrali przewodniczących i ich zastępców. Zgodnie z art. 20 Regulaminu Sejmu pierwsze posiedzenia komisji otwiera marszałek Sejmu lub wyznaczeni przez niego wicemarszałkowie. Wtedy komisje wyłaniają swoje prezydia, którym marszałek lub wicemarszałkowie przekazują prowadzenie obrad.

Elżbieta Kruk z PiS została przewodniczącą sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Na wiceprzewodniczących wybrano: Annę Sobecką i Piotra Babinetza (oboje z PiS) oraz Iwonę Śledzińską-Katarasińską (PO) i Krzysztofa Mieszkowskiego (Nowoczesna).

Elżbieta Kruk (ur. 1959 w Lublinie), posłanka IV, V, VI, VII i VIII kadencji, w latach 2006-2007 była przewodniczącą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT). Jest historykiem, absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Po wtorkowym inauguracyjnym posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu Kruk, pytana przez PAP, jakiego rodzaju zmiany potrzebne są kulturze przede wszystkim, zwróciła uwagę m.in. na kwestię mecenatu państwa. "Żeby ten mecenat państwa umocnić, to jest największa potrzeba polskiej kultury" - oceniła. "Istotną kwestią, zupełnie zaniedbaną przez ostatnie osiem lat, jest polityka historyczna" - podkreśliła Kruk. "No i media - czyli media publiczne przywrócić Polakom" - dodała posłanka.

Piotr Babinetz, tak jak Kruk, jest historykiem. Anna Sobecka jest absolwentką Studium Medycznego oraz Wydziału Chemii UMK w Toruniu, ukończyła też Katolickie Podyplomowe Studium Dziennikarstwa i Podyplomowe Studium Edukacji Dorosłych przy Instytucie Pedagogiki UMK. Iwona Śledzińska-Katarasińska, z wykształcenia filolog, z zawodu dziennikarz, w VI i VII kadencji była przewodniczącą sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Krzysztof Mieszkowski jest kulturoznawcą, krytykiem teatralnym, dyrektorem Teatru Polskiego we Wrocławiu.


Wojciech Szarama z PiS został przewodniczącym sejmowej komisji do spraw kontroli państwowej.

Szarama był jedynym kandydatem zgłoszonym na funkcję przewodniczącego komisji; jest prawnikiem, uczestniczy też w pracach sejmowej komisji ustawodawczej, wielokrotnie reprezentował Sejm podczas postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Zastępcami przewodniczącego zostali: Tadeusz Dziuba (PiS), Teresa Piotrowska (PO) i Elżbieta Stępień (Nowoczesna).

"Z ustaleń międzyklubowych wynika, że liczba zastępców przewodniczącego w tej komisji ma być większa" - poinformował Szarama. Najprawdopodobniej więc - jak dodał - na jednym z kolejnych posiedzeń prezydium komisji zostanie jeszcze uzupełnione. Komisja do spraw kontroli państwowej liczy 17 posłów - dziewięciu posłów z PiS; pięciu z PO i po jednym z Kukiz'15, Nowoczesnej i PSL.

 

Małgorzata Zwiercan (Kukiz'15) została przewodniczącą sejmowej komisji polityki senioralnej. Zastępcą z kolei Michał Szczerba (PO). Wciąż brakuje dwóch; wybór ma zostać dokonany na kolejnym posiedzeniu komisji.

Pytana przez PAP o plany komisji, Zwiercan zaznaczyła, że "jest to bardzo szeroki temat, z tego względu, że komisja senioralna dopiero powstała półtora roku temu". Jej zdaniem "wszystko jest jeszcze nowe i jak najbardziej do zaopiekowania się, jeżeli chodzi o seniorów".

"Jest wiele spraw bardzo ważnych. Oczywiście już wiele uchwał jest zatwierdzonych i komisja przez te półtora roku, jak najbardziej była bliska osobom potrzebującym - właśnie tym osobom starszym" - zwróciła uwagę nowa przewodnicząca.

Jak zapewniła posłanka Kukiz'15, razem z wybranym na wiceprzewodniczącego Michałem Szczerbą - który dotychczas pełnił funkcję szefa komisji polityki senioralnej - będą "dalej kroczyć w zasadzie wspólnie, dla dobra naszych seniorów, tych starszych osób".

Szczerba powiedział PAP, że "komisja wchodzi w nową kadencję z pewnym dorobkiem legislacyjnym". Wskazywał na "interdyscyplinarny, międzyresortowy charakter" komisji. "Komisja integruje w dużej mierze politykę społeczną z polityką zdrowotną również koncentrując się na aktywności obywatelskiej osób starszych" - tłumaczył.

"Jednym z filarów poprzedniej kadencji była inicjatywa utworzenia obywatelskiego parlamentu seniorów. Ważne jest to, że komisja będzie miała swojego partnera po stronie środowisk seniorskich" - dodał Szczerba. 1 października 2015 r. w Sejmie ukonstytuował się obywatelski parlament seniorów, jako reprezentacja osób starszych.

Tematy, którymi komisja zamierza się zająć w tej kadencji - jak informował PAP Szczerba - to przede wszystkim kwestia niesamodzielnych osób starszych. Wyraził nadzieję, że programy rządowe takie jak Senior Wigor, czy program aktywności społecznej będą kontynuowane w nowej kadencji. Ponadto - w jego opinii - ważna jest także "kwestia srebrnej gospodarki", czyli - jak wyjaśnił - tworzenia nowych rozwiązań prawnych dla osób starszych, które mają wzmocnić ich pozycje na rynku.

Szczerba pytany przez PAP, o to czy komisja zajmie się darmowymi lekami dla seniorów odpowiedział, że tym projektem "powinny się zajmować łącznie komisja zdrowia i komisja polityki senioralnej".

 

Stanisław Gawłowski (PO) został wybrany przewodniczącym sejmowej komisja ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. Nowy przewodniczący będzie miał trzech zastępców; dwóch z PiS i jednego z PO.

Za wyborem Gawłowskiego głosowało 28 posłów, nikt nie był przeciw, a jeden poseł wstrzymał się od głosu. To czwarta kadencja posła. W poprzedniej pełnił m.in. funkcję wiceministra środowiska, zajmował się gospodarką wodną. Zastępcami przewodniczącego będą posłowie PiS Anna Paluch i Dariusz Bąk, a także poseł PO Bogusław Sonik. Paluch i Bąk w poprzedniej kadencji byli członkami sejmowej komisji środowiska, Sonik od 2004 do 2014 był eurodeputowanym. Wybór wiceprzewodniczących był głosowany wspólnie. Za ich wyborem opowiedziało się 36 posłów.

"Mam nadzieję, że praca w tej komisji będzie miała charakter merytoryczny. Będziemy toczyli dyskusje i spory dotyczące szeroko rozumianego środowiska. Mam nadzieje, że jeśli zdarzą się nam różnice zdań, to będziemy potrafili różnić się pięknie. Żebyśmy potrafili szukać rozwiązań, które będą prowadzić do celu, a ten cel to dobro Polski, dobro polskiego środowiska naturalnego" - powiedział po wyborze Gawłowski.


Poseł PO Ireneusz Raś został wybrany na przewodniczącego sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Wybrano także trzech wiceprzewodniczących.

W poprzedniej kadencji Raś także był przewodniczącym tej komisji. We wtorek został wybrany jednogłośnie, otrzymał 22 głosy. Raś był jedynym kandydatem. Ma 43 lata, jest w wykształcenia historykiem. Był posłem także V, VI i VII kadencji.

Na wiceprzewodniczących wybrano Marka Matuszewskiego i Jacka Falfusa (obaj PiS) oraz Jakuba Rutnickiego (PO). Zgodnie z ustaleniami klubowymi, stanowisko czwartego wiceprzewodniczącego zostanie obsadzone w terminie późniejszym.


Tomasz Tomczykiewicz (PO) pokieruje pracami sejmowej komisji mniejszości narodowych i etnicznych. Jego zastępcami będą Szymon Giżyński (PiS) oraz Stanisław Huskowski (PO). We wtorek wybrano prezydium komisji.

Jest to stała komisja sejmowa zajmująca się sprawami związanymi z utrzymaniem dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych, etnicznych i językowych oraz ochroną ich praw. W tej kadencji Sejmu w 17-osobowym składzie komisji pracować będzie 9 posłów z PiS; 5 z PO i po jednym z Kukiz'15, Nowoczesnej i PSL.

Tomasz Tomczykiewicz urodził się w 1961 r. w Pszczynie. Jest absolwentem Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej na Politechnice Krakowskiej. W 1998 r. został radnym sejmiku Województwa Śląskiego i burmistrzem Pszczyny. Jest posłem od 2001 r. W latach 2011-2015 wiceminister gospodarki ds. energetyki, górnictwa, ropy i gazu.

 
Piotr Naimski (PiS) został przewodniczącym sejmowej komisji ds. Unii Europejskiej. Poparło go 42 posłów. Naimski, to były wiceminister gospodarki; poseł VII i VIII kadencji. Wiceprzewodniczącymi komisji zostali: Izabela Kloc (PiS), Lech Kołakowski (PiS), Agnieszka Pomaska (PO), Rafał Trzaskowski (PO) i Piotr Apel (Ruch Kukiz '15).

Posłanka PiS Izabela Kloc, która zgłosiła kandydaturę Naimskiego przekonywała, że to bardzo doświadczony polityk, który świetnie zna kwestie europejskie, bezpieczeństwa i energetyki. "To najlepszy kandydat, bardzo dobrze przygotowany do pełnienia funkcji (szefa komisji)" - mówiła.

Naimski po wyborze na stanowisko przewodniczącego komisji, podziękował i zapowiedział "ciężką robotę" całej komisji. Wyraził nadzieję, że praca będzie efektywna.

W VIII kadencji Sejmu w komisji ds. Unii Europejskiej pracuje 46 posłów - 23 z klubu PiS, 14 z klubu PO, czterech z klubu Kukiz'15, trzech z klubu Nowoczesnej i dwóch z klub PSL.

Klub Prawa i Sprawiedliwości w komisji ds. UE reprezentują: Adam Abramowicz; Agata Borowiec, Tadeusz Cymański, Anita Czerwińska, Kazimierz Gołojuch, Patryk Jaki, Grzegorz Janik, Andrzej Jaworski, Izabela Kloc, Lech Kołakowski, Maks Kraczkowski, Elżbieta Kruk, Jacek Kurzępa, Joanna Lichocka, Krzysztof Lipiec, Jerzy Materna, Piotr Naimski, Łukasz Rzepecki, Lech Sprawka, Szymon Szynkowski vel Sęk, Dominik Tarczyński, Michał Wojtkiewicz i Sławomir Zawiślak.

Z klubu Platformy Obywatelskiej w komisji pracują: b. premier Ewa Kopacz, Andrzej Czerwiński, Krzysztof Gadowski, Tomasz Głogowski, Rafał Grupiński, Marek Krząkała, Tomasz Piotr Nowak, Agnieszka Pomaska, Jacek Protasiewicz, Jakub Rutnicki, Marcin Święcicki, Rafał Trzaskowski, Mariusz Witczak i Marek Wójcik.

Ponadto w komisji unijnej zasiada czterech posłów klubu Kukiz'15: Piotr Apel, Wojciech Bakun, Sylwester Chruszcz i Robert Winnicki. Marta Golbik, Michał Stasiński i Krzysztof Truskolaski, to przedstawiciele klubu Nowoczesnej, a Paweł Bejda i Andżelika Możdżanowska - klubu PSL.

Sejmowa komisja ds. UE zajmuje się m.in. sprawami związanymi z członkostwem Polski w Unii, a w szczególności zajmuje stanowiska i wyraża opinie na temat projektów aktów prawnych Unii Europejskiej, projektów umów międzynarodowych, których stroną mają być UE, a także opiniuje kandydatury na niektóre stanowiska w UE.


Piotr Pszczółkowski (PiS) przewodniczącym sejmowej komisji odpowiedzialności konstytucyjnej. Komisja wybrała też troje jego zastępców - Iwonę Arent i Jacka Żalka z PiS oraz Roberta Kropiwnickiego z PO. Kandydaturę Pszczółkowskiego zgłosiła Krystyna Pawłowicz (PiS); posłowie poparli go jednogłośnie.

Piotr Pszczółkowski nie ma doświadczenia parlamentarnego; jest adwokatem. Według informacji na jego stronie internetowej specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, sprawach cywilnych i karnych, w szczególności z pogranicza prawa karnego i gospodarczego.

Do zakresu działań komisji odpowiedzialności konstytucyjnej należy prowadzenie postępowania w sprawie badania zasadności skierowanych do niej wniosków wstępnych o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej, podejmowanie uchwał w tym przedmiocie oraz przedstawianie Sejmowi sprawozdań z przeprowadzonych prac.


Andrzej Maciejewski (Kukiz'15) został wybrany na przewodniczącego sejmowej komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej.

Zastępcami Maciejewskiego zostali: Joanna Scheuring-Wielgus (Nowoczesna), Jacek Protas (PO), Grzegorz Wojciechowski i Grzegorz Woźniak (obaj PiS).

Kandydatem na wiceszefa był też Piotr Zgorzelski (PSL), który kierował komisją samorządową w ubiegłej kadencji. Ponieważ Konwent Seniorów zdecydował, że w komisji tej będzie tylko czterech wiceprzewodniczących, Zgorzelskiego nie wybrano.

Andrzej Maciejewski w ostatnich wyborach samorządowych był kandydatem Kongresu Nowej Prawicy na prezydenta Olsztyna. W latach 2001-02 pełnił funkcję pełnomocnika wojewody warmińsko-mazurskiego ds. współpracy z Obwodem Kaliningradzkim. W latach 1990-1994 był radnym Rady Miasta Bartoszyce, a w latach 1992-1994 przewodniczącym rady tego miasta.


Poseł Sławomir Piechota (PO) został jednogłośnie wybrany na przewodniczącego sejmowej komisji ds. petycji. Wiceprzewodniczącymi zostali posłowie PO Urszula Augustyn i Grzegorz Raniewicz oraz poseł PiS Andrzej Smirnow.

To pierwsza kadencja, w której funkcjonować będzie w Sejmie taka komisja. Na początku września weszła w życia ustawa o petycjach, która daje obywatelom możliwość składania propozycji, wniosków, żądań adresowanych do wszystkich władz publicznych m.in. do Sejmu, Senatu, rządu i prezydenta.

Piechota dziękując za wybór zadeklarował, że dołoży starań, by "prace komisji przebiegały w dobrej atmosferze i były efektywne". "Budujemy coś od podstaw. Jest pewna idea, ale bardzo dużo zależy od praktyki, na ile ta dobra idea będzie realizowana" - dodał szef komisji w rozmowie z PAP.  Piechota ocenił, że dzięki komisji obywatele będą mieć poczucie, że mogą wpływać na bieg ważnych spraw. Według niego "wszyscy mamy poczucie, że potrzeba większego udział i zaangażowania obywatelskiego".

Celem nowej sejmowej komisji jest nadawanie biegu petycjom skierowanym do Sejmu. Petycje marszałek Sejmu kieruje do komisji ds. petycji i wyznacza jej termin na rozpatrzenie. Petycję przedstawia komisji poseł sprawozdawca, komisja przeprowadza dyskusję oraz rozstrzyga o sposobie załatwienia petycji. Komisja może zwrócić się do innych komisji sejmowych o wyrażenie opinii o rozpatrywanej petycji.

Sposobem załatwienia petycji może być m.in.: wniesienie projektu ustawy lub uchwały; wniesienie poprawki lub wniosku do projektu ustawy w czasie jego rozpatrywania przez inną komisję sejmową lub w czasie drugiego czytania; przedstawienie przez komisję ds. petycji innej komisji sejmowej opinii w sprawie rozpatrywanego przez nią projektu ustawy lub uchwały lub nieuwzględnienie żądania będącego przedmiotem petycji.

Komisja będzie przekazywała marszałkowi Sejmu informację o sposobie załatwienia petycji, a marszałek będzie zawiadamiał podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia. W przypadku, gdy postępowanie w sprawie petycji nie zostanie zakończone przed upływem kadencji Sejmu będzie ono prowadzone przez komisję w następnej kadencji.

Zgodnie z ustawą petycje można wnosić w interesie publicznym, we własnej sprawie lub podmiotu trzeciego za jego zgodą. Będzie to mogła robić osoba fizyczna, ale także m.in. związki zawodowe, związki pracodawców, stowarzyszenia, samorządy społeczne i zawodowe oraz fundacje.

Petycje będzie można składać do wszystkich organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych, które wykonują zadania zlecone z zakresu administracji publicznej. W petycji można żądać m.in. zmiany przepisów.

Ustawa dopuszcza, oprócz pisemnej formy petycji, także składanie jej drogą elektroniczną. O tym, czy pismo jest petycją, decydować ma treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna. Jeśli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji napływać będą kolejne dotyczące tej samej sprawy, podmiot, do którego są kierowane, może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji.

 

Jarosław Sachajko (Kukiz'15) został wybrany na przewodniczącego sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi.

Stabilizacja cen produktów rolnych i ułatwienie ich bezpośredniej sprzedaży oraz poprawa sytuacji małych gospodarstw - to cele Jarosława Sachajki. Kandydaturę Sachajki, zgłoszoną przez jego klubowego kolegę Macieja Masłowskiego, poparło 27 posłów, przy braku głosów przeciwnych i jednym wstrzymującym się.

Komisja wybrała również pozostałą część prezydium - czterech zastępców. Zostali nimi Dorota Niedziela (PO), Mirosław Maliszewski (PSL), Jan Krzysztof Ardanowski i Robert Telus (PiS).

"Moim zdaniem rolnictwo od dawna jest źle prowadzone. Rolnicy są przeinwestowani i trzeba pomóc im się oddłużyć. Po drugie należy bardziej ustabilizować ceny produktów rolnych i wzmocnić pozycję małych i średnich rolników, którzy według mnie są dyskryminowani" - powiedział Jarosław Sachajko po pierwszym posiedzeniu komisji.

Wskazał też na problemy produkcji zdrowej żywności przez małe grupy producentów rolnych, czemu ma pomóc poprawa ustawy o sprzedaży bezpośredniej.

"Najpierw musi zebrać się prezydium komisji i omówić najbliższe działania. Na początek chcemy spotkać się z ministrem rolnictwa, żeby powiedział, czym chce się zajmować i jakiej pomocy oczekuje. Wtedy pomyślimy o nadzorze, jaki mamy sprawować nad resortem" - dodał. Jak powiedział, chciałby, aby spotkanie z ministrem rolnictwa Krzysztofem Jurgielem odbyło się już w środę.

Beata Mazurek (PiS) została przewodniczącą sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny; jej kandydaturę poparło jednogłośnie 34 posłów podczas inauguracyjnego posiedzenia komisji.

Do prezydium weszło jeszcze pięcioro wiceprzewodniczących: Magdalena Kochan i Marzena Okła-Drewnowicz z PO oraz Bożena Borys Szopa, Urszula Rusecka i Grzegorz Matusiak z PiS. W głosowaniu łącznym kandydatury te również zostały poparte jednogłośnie - 36 posłów głosowało za wyborem, który prowadziła wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak (Nowoczesna). Wszyscy przewodniczący pracowali wcześniej w komisji polityki społecznej i rodziny, kilku dłużej, niż jedna kadencję.

Mazurek powiedziała po wyborze, że będzie otwarta na współpracę z opozycją oraz na dialog. "Jasne i oczywiste jest, że wygraliśmy wybory, mamy większość parlamentarną i z całą pewnością będziemy realizować nasz program z kampanii wyborczej. Ale chcemy to robić przy udziale opozycji i przy wysłuchaniu strony społecznej" - zaznaczyła.

"My będziemy prowadzić dialog ze stroną społeczną i z całą pewnością będziemy realizować nasze postulaty z kampanii" - zadeklarowała posłanka PiS.

Pytana o pierwsze projekty, którymi zajmie się komisja powiedziała, że będą one wynikały z planu rządu. "500 plus, obniżenie wieku emerytalnego - to są pierwsze projekty, o których mówiła pani premier Beata Szydło i one pierwsze trafią do naszej komisji. Plan pracy na najbliższe miesiące to kwestia uzgodnienia szczegółów" - mówiła przewodnicząca.

Pytana o uwzględnienie stażu pracy przy nabywaniu uprawnień emerytalnych zaznaczyła, że należy poczekać na propozycje rządowe w tej sprawie. Komisja polityki społecznej i rodziny liczy 40 posłów.

 

Grzegorz Schetyna (PO) został jednogłośnie wybrany na szefa sejmowej komisji spraw zagranicznych. Jego zastępcami zostali Robert Tyszkiewicz (PO), Małgorzata Gosiewska (PiS) i Marek Sawicki (PSL).

Marek Suski(PiS) został wybrany na stanowisko przewodniczącego Komisji ds. energii i skarbu państwa. Wiceprzewodniczącymi zostali - b. minister skarbu państwa Włodzimierz Karpiński(PO), Andrzej Jaworski(PiS), Maciej Małecki(PiS) oraz Krzysztof Sitarski (Kukiz'15).

Wyodrębnienie spółek skarbu państwa, które przejdą do resortu energetyki, audyt w spółkach SP - to priorytetowe zadania komisji skarbu i energii - powiedział nowy przewodniczący komisji ds. energii i skarbu państwa Marek Suski.

Pytany o priorytety komisji Suski powiedział, że jest to przede wszystkim kwestia wyodrębnienia spółek skarbu państwa, które znajdą się pod nadzorem nowego ministerstwa energetyki oraz tworzenie tego resortu, który - jak podkreślił - ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju. "Tu będzie najwięcej pracy" - zaznaczył przewodniczący.

Po drugie, jak dodał, audyt w spółkach skarbu państwa. "Musimy zapoznać się ze stanem spółek skarbu państwa przez ostatnie lata, bo w zasadzie nie mieliśmy wglądu w to, co się tam działo. Będziemy dokonywać audytu tego, co poprzednicy zrobili i w jakim stanie zostawiają nam spółki skarbu państwa" - powiedział Suski.

W poniedziałek Sejm uchwalił nowelę ustawy o działach administracji rządowej, dzięki której możliwe będzie stworzenie m.in. ministerstwa energetyki. Wnioskodawca projektu Arkadiusz Czartoryski (PiS) mówił, że uzasadnieniem powstania nowych działów: energia i gospodarka złożami kopalin jest zmieniające się otoczenie ekonomiczne i polityczne, "wymagające szybkiego i spójnego podejmowania decyzji w szeroko rozumianym bezpieczeństwie energetycznym Polski".

 

Wojciech Jasiński, były minister skarbu państwa, wieloletni poseł PiS został wybrany na szefa sejmowej komisji finansów publicznych. Jasiński uzyskał jednogłośne poparcie, także posłów opozycji.

 

Poseł Nowoczesnej Paweł Pudłowski został jednogłośnie wybrany na przewodniczącego sejmowej komisji cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii.

Członkowie komisji poza wyborem przewodniczącego wybrali również trzech wiceprzewodniczących. Zostali nimi jednogłośnie: Barbara Bubula oraz Witold Czarnecki z PiS, a także Paweł Arndt z PO.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.