Sebastian Kaleta i Bartłomiej Opaliński wiceprzewodniczącymi komisji weryfikacyjnejPAP/JS - 14 marca 2018 16:00


Sebastian Kaleta i Bartłomiej Opaliński zostali wybrani w środę na wiceprzewodniczących komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji - poinformował rzecznik prasowy komisji Oliwer Kubicki. Powołanie wiceprzewodniczących umożliwiła nowelizacja ustawy o komisji.

Jak zaznaczył Kubicki, zastępcy przewodniczącego zostali wybrani na środowym (14 marca) niejawnym posiedzeniu komisji.

Sebastian Kaleta zwrócił uwagę, że do tej pory nie było funkcji wiceprzewodniczącego komisji ds. reprywatyzacji. "Przewodniczący ad hoc wskazywał zastępcę. Teraz znowelizowana ustawa przewidziała, żeby była stała możliwość zastępowania przewodniczącego. W związku z tym dzisiaj komisja zdecydowała, żeby skorzystać z tych uprawnień i powołać tych wiceprzewodniczących" - dodał.

Sebastian Kaleta jest radcą prawnym, a członkiem komisji został z rekomendacji klubu PiS. Natomiast Bartłomiej Opaliński doktor nauk prawnych i radca prawny został rekomendowany do komisji przez PSL.

Nowelizacja ustawy o komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę 14 lutego br.

Nowela przewiduje zwiększenie kar grzywny do 10 tys. zł za pierwsze niestawiennictwo przed komisję weryfikacyjną i do 30 tys. zł za kolejne, a także możliwość zatrzymania i doprowadzenia na rozprawy świadków decyzją prokuratora okręgowego. Komisja weryfikacyjna ma też uzyskać możliwość nałożenia kary grzywny do 1 mln zł na osobę, która dopuściła się pozaprawnych działań wobec danej nieruchomości.

Nowe przepisy zakładają wyposażenie komisji weryfikacyjnej w kompetencje prokuratora określone w postępowaniu administracyjnym i cywilnym, ale nie w postępowaniu karnym. W toku prac nad nowelą podkreślano, że chodzi o to, aby komisja miała możliwość wszczynania postępowań zmierzających do wyeliminowania niezgodnych z prawem orzeczeń sądów oraz decyzji organów.

Nowelizowana ustawa zakłada ponadto, że przedmiotem postępowania rozpoznawczego przed komisją mogą być zarówno decyzje ostateczne, jak i nieostateczne. Ponadto, wprowadza nowy rodzaj postępowania - tzw. postępowanie ogólne.

Komisja weryfikacyjna od początku czerwca ubiegłego roku bada zgodność z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości.