Straż Marszałkowska ma nowego komendantaPAP/PSZ - 26 czerwca 2019 20:00


Inspektor Wojciech Leśnik został powołany na stanowisko Komendanta Straży Marszałkowskiej decyzją szefa Kancelarii Sejmu. Dotychczas był pełniącym obowiązki komendanta tej formacji.

Decyzją szefa Kancelarii Sejmu Agnieszki Kaczmarskiej komendantem Straży Marszałkowskiej został inspektor Wojciech Leśnik, dotychczas p.o. komendant Straży Marszałkowskiej - poinformowano 26 czerwca na stronie internetowej Sejmu.

Wojciech Leśnik pracuje w Straży Marszałkowskiej od 1991 r. Jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu prawa i administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz z zakresu zarządzania kryzysowego w SGSP.

Straż Marszałkowska to umundurowana formacja podległa marszałkowi Sejmu. Do jej zadań należy m.in. ochrona budynków Sejmu i Senatu oraz kontrola uprawnień do przebywania na terenie parlamentu. Strażnicy wykonują też zadania reprezentacyjne.