Wiesław Kukuła dowódcą Wojsk Obrony TerytorialnejJS - 30 grudnia 2016 16:24


Prezydent Andrzej Duda mianował generała brygady Wiesława Kukułę na stanowisko Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Zgodnie z postanowieniem prezydenta Kukuła obejmie stanowisko 1 stycznia 2017 r., z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej nowy rodzaj Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - Wojska Obrony Terytorialnej.