Znaleziono: 184 obwodów wyborczych

Miejscowość Numer komisji Pełna nazwa siedziby
Łódź Numer komisji: 1 Fitness Club Zielony Romanów
Łódź Numer komisji: 2 Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź-Mikołajew
Łódź Numer komisji: 3 XV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza
Łódź Numer komisji: 4 Laboratorium Produkcji Ogrodniczej w Zespole Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego
Łódź Numer komisji: 5 Szkoła Podstawowa nr 48 im. Stanisława Moniuszki
Łódź Numer komisji: 6 Szkoła Podstawowa nr 71 im. Henryka Sienkiewicza
Łódź Numer komisji: 7 Szkoła Podstawowa nr 48 im. Stanisława Moniuszki
Łódź Numer komisji: 8 Szkoła Podstawowa nr 84
Łódź Numer komisji: 9 Szkoła Podstawowa nr 71 im. Henryka Sienkiewicza
Łódź Numer komisji: 10 Szkoła Podstawowa nr 84
Łódź Numer komisji: 11 Szkoła Podstawowa nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala
Łódź Numer komisji: 12 Przedszkole Miejskie nr 141
Łódź Numer komisji: 13 Przedszkole Miejskie nr 123
Łódź Numer komisji: 14 Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych
Łódź Numer komisji: 15 Szkoła Podstawowa nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego Zośki
Łódź Numer komisji: 16 Centrum Twórczości Lutnia Bałuckiego Ośrodka Kultury
Łódź Numer komisji: 17 Szkoła Podstawowa nr 182, im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”
Łódź Numer komisji: 18 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 168
Łódź Numer komisji: 19 Szkoła Podstawowa nr 56 im. Bronisława Czecha
Łódź Numer komisji: 20 Szkoła Podstawowa nr 56 im. Bronisława Czecha
Łódź Numer komisji: 21 Zespół Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego
Łódź Numer komisji: 22 Szkoła Podstawowa nr 122
Łódź Numer komisji: 23 Szkoła Podstawowa nr 122
Łódź Numer komisji: 24 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Ireny Sendlerowej
Łódź Numer komisji: 25 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Ireny Sendlerowej
Łódź Numer komisji: 26 Przedszkole LOKOMOTYWA
Łódź Numer komisji: 27 Szkoła Podstawowa nr 206 im. Łódzkich Włókniarek
Łódź Numer komisji: 28 Szkoła Podstawowa nr 184 im. Ludwika Waryńskiego
Łódź Numer komisji: 29 Szkoła Podstawowa nr 184 im. Ludwika Waryńskiego
Łódź Numer komisji: 30 Szkoła Podstawowa nr 184 im. Ludwika Waryńskiego
Łódź Numer komisji: 31 Przedszkole Miejskie nr 231
Łódź Numer komisji: 32 Szkoła Podstawowa nr 206 im. Łódzkich Włókniarek
Łódź Numer komisji: 33 Szkoła Podstawowa nr 166 im. 19 Stycznia
Łódź Numer komisji: 34 Zespół Szkół Samochodowych
Łódź Numer komisji: 35 Zespół Szkół Samochodowych
Łódź Numer komisji: 36 Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Władysława Grabskiego
Łódź Numer komisji: 37 Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Władysława Grabskiego
Łódź Numer komisji: 38 Szkoła Podstawowa nr 35 im. Mariana Piechala
Łódź Numer komisji: 39 Szkoła Podstawowa nr 35 im. Mariana Piechala
Łódź Numer komisji: 40 Szkoła Podstawowa nr 54 im. Kornela Makuszyńskiego
Łódź Numer komisji: 41 Szkoła Podstawowa nr 54 im. Kornela Makuszyńskiego
Łódź Numer komisji: 42 Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5 im. Króla Bolesława Chrobrego
Łódź Numer komisji: 43 Szkoła Podstawowa nr 24
Łódź Numer komisji: 44 Przedszkole Miejskie nr 44
Łódź Numer komisji: 45 Szkoła Podstawowa nr 55 im. Eugeniusza Lokajskiego
Łódź Numer komisji: 46 Szkoła Podstawowa nr 65 im. Juliusza Słowackiego
Łódź Numer komisji: 47 Szkoła Podstawowa nr 65 im. Juliusza Słowackiego
Łódź Numer komisji: 48 Przedszkole Miejskie nr 202
Łódź Numer komisji: 49 Przedszkole Miejskie nr 149
Łódź Numer komisji: 50 Szkoła Podstawowa nr 101 im. Jana Kochanowskiego
Łódź Numer komisji: 51 Szkoła Podstawowa nr 101 im. Jana Kochanowskiego
Łódź Numer komisji: 52 Przedszkole Miejskie nr 176
Łódź Numer komisji: 53 Szkoła Podstawowa nr 45 im. Jana Matejki
Łódź Numer komisji: 54 XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej
Łódź Numer komisji: 55 Szkoła Podstawowa nr 30 im. rtm. Witolda Pileckiego
Łódź Numer komisji: 56 Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Powstańców Wielkopolskich
Łódź Numer komisji: 57 Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Powstańców Wielkopolskich
Łódź Numer komisji: 58 XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
Łódź Numer komisji: 59 Przedszkole Miejskie nr 35
Łódź Numer komisji: 60 Szkoła Podstawowa nr 58 im. Melchiora Wańkowicza
Łódź Numer komisji: 61 Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1
Łódź Numer komisji: 62 Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2
Łódź Numer komisji: 63 Szkoła Podstawowa nr 153 im. Marii Skłodowskiej-Curie
Łódź Numer komisji: 64 Szkoła Podstawowa nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi
Łódź Numer komisji: 65 Lokal Rady Osiedla Bałuty-Doły
Łódź Numer komisji: 66 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 105 im. Jacka Kuronia
Łódź Numer komisji: 67 Szkoła Podstawowa nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi
Łódź Numer komisji: 68 Zespół Szkół Elektroniczno-Informatycznych im. Jana Szczepanika
Łódź Numer komisji: 69 Zespół Szkół Elektroniczno-Informatycznych im. Jana Szczepanika
Łódź Numer komisji: 70 Szkoła Podstawowa nr 61 im. św. Franciszka z Asyżu
Łódź Numer komisji: 71 Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź-Łagiewniki
Łódź Numer komisji: 73 XXX Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Biskupa Ignacego Krasickiego
Łódź Numer komisji: 74 Szkoła Podstawowa nr 172 im. prof. Stefana Banacha
Łódź Numer komisji: 75 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 im. mjr. Hieronima Baranowskiego
Łódź Numer komisji: 76 Przedszkole Miejskie nr 47
Łódź Numer komisji: 77 Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych im. Sybiraków
Łódź Numer komisji: 78 Szkoła Podstawowa nr 142 im. Zawiszy Czarnego
Łódź Numer komisji: 119 Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Łodzi
Łódź Numer komisji: 144 Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Marcina Gortata, Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące Marcina Gortata
Łódź Numer komisji: 145 XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego
Łódź Numer komisji: 146 XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego
Łódź Numer komisji: 147 Szkoła Podstawowa nr 91 im. Leonida Teligi
Łódź Numer komisji: 148 XXXIV Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kieślowskiego
Łódź Numer komisji: 149 Przedszkole Miejskie nr 53
Łódź Numer komisji: 150 Miejskie Centrum Medyczne Polesie w Łodzi Przychodnia Nr 33
Łódź Numer komisji: 151 Szkoła Podstawowa nr 36 im. Zenona Wasilewskiego
Łódź Numer komisji: 152 Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Władysława Grabskiego
Łódź Numer komisji: 153 Szkoła Podstawowa nr 36 im. Zenona Wasilewskiego
Łódź Numer komisji: 154 Urząd Skarbowy Łódź-Polesie
Łódź Numer komisji: 155 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
Łódź Numer komisji: 156 Szkoła Podstawowa nr 36 im. Zenona Wasilewskiego
Łódź Numer komisji: 157 Przedszkole Miejskie nr 208
Łódź Numer komisji: 158 Szkoła Podstawowa nr 160 im. Powstańców Śląskich
Łódź Numer komisji: 159 I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
Łódź Numer komisji: 160 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
Łódź Numer komisji: 161 Szkoła Podstawowa nr 46 im. Józefa Chełmońskiego
Łódź Numer komisji: 162 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi
Łódź Numer komisji: 163 Szkoła Podstawowa nr 152 im. Elizy Orzeszkowej
Łódź Numer komisji: 164 Zespół Szkół Specjalnych nr 2
Łódź Numer komisji: 165 XXI Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa
Łódź Numer komisji: 166 Szkoła Podstawowa nr 19
Łódź Numer komisji: 167 Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im. Janusza Korczaka
Łódź Numer komisji: 168 Liceum Ogólnokształcące Jolanty i Jana Misiaków
Łódź Numer komisji: 169 Szkoła Podstawowa nr 19
Łódź Numer komisji: 170 Szkoła Podstawowa nr 44 im. prof. Jana Molla
Łódź Numer komisji: 171 Szkoła Podstawowa nr 44 im. prof. Jana Molla
Łódź Numer komisji: 172 Szkoła Podstawowa nr 6
Łódź Numer komisji: 173 Szkoła Podstawowa nr 6
Łódź Numer komisji: 174 Przedszkole Miejskie nr 174
Łódź Numer komisji: 175 Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im. Janusza Korczaka
Łódź Numer komisji: 176 Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im. Janusza Korczaka (budynek Pałacu Młodzieży)
Łódź Numer komisji: 177 Przedszkole Miejskie nr 170
Łódź Numer komisji: 178 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
Łódź Numer komisji: 179 XXVI Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
Łódź Numer komisji: 180 XXVI Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
Łódź Numer komisji: 181 Szkoła Podstawowa nr 164 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Łódź Numer komisji: 182 Szkoła Podstawowa nr 137 im. Aleksandra Kamińskiego
Łódź Numer komisji: 183 Szkoła Podstawowa nr 41 im. Króla Władysława Jagiełły
Łódź Numer komisji: 184 Szkoła Podstawowa nr 41 im. Króla Władysława Jagiełły
Łódź Numer komisji: 185 Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Kownackiej
Łódź Numer komisji: 186 Przedszkole Miejskie nr 165
Łódź Numer komisji: 187 Łódzkie Stowarzyszenie Oświatowe
Łódź Numer komisji: 188 Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Kownackiej
Łódź Numer komisji: 189 Szkoła Podstawowa nr 137 im. Aleksandra Kamińskiego
Łódź Numer komisji: 190 Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 214
Łódź Numer komisji: 191 Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 214
Łódź Numer komisji: 192 Szkoła Podstawowa nr 137 im. prof. Aleksandra Kamińskiego
Łódź Numer komisji: 193 Poczta Polska SA
Łódź Numer komisji: 194 Spółdzielnia Mieszkaniowa Pienista
Łódź Numer komisji: 195 Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o. o.
Łódź Numer komisji: 196 Szkoła Podstawowa nr 169 im. Marii Dąbrowskiej
Łódź Numer komisji: 197 Szkoła Podstawowa nr 169 im. Marii Dąbrowskiej
Łódź Numer komisji: 198 Fundacja Navicula Centrum
Łódź Numer komisji: 199 Przedszkole Miejskie nr 207
Łódź Numer komisji: 200 Szkoła Podstawowa nr 14 im. Józefa Lompy
Łódź Numer komisji: 201 Biblioteka Miejska w Łodzi Filia Nr 47
Łódź Numer komisji: 202 Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego
Łódź Numer komisji: 203 Szkoła Podstawowa nr 14 im. Józefa Lompy
Łódź Numer komisji: 204 Lokal Rady Osiedla Katedralna
Łódź Numer komisji: 205 Technikum nr 3 w Łodzi
Łódź Numer komisji: 206 Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi
Łódź Numer komisji: 207 Szkoła Podstawowa nr 173
Łódź Numer komisji: 208 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Łódź Numer komisji: 209 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Łódź Numer komisji: 210 Związek Młodzieży Chrześcijańskiej Polska YMCA Ognisko w Łodzi
Łódź Numer komisji: 211 Łódzki Ośrodek Geodezji
Łódź Numer komisji: 212 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111
Łódź Numer komisji: 213 Biblioteka Otwarta
Łódź Numer komisji: 214 Ośrodek Szkolenia Kierowców Krzysztof Kołodziejczak
Łódź Numer komisji: 215 Szkoła Podstawowa nr 23 im. Marii Bohuszewiczówny
Łódź Numer komisji: 216 IV Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Sczanieckiej
Łódź Numer komisji: 217 Szkoła Podstawowa nr 175 im. Henryka Ryla
Łódź Numer komisji: 218 Szkoła Podstawowa nr 70 im. Stanisława Wyspiańskiego
Łódź Numer komisji: 219 Lokal Rady Osiedla Śródmieście-Wschód
Łódź Numer komisji: 220 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Łódź Numer komisji: 221 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza
Łódź Numer komisji: 222 Polsko-Amerykański Ośrodek Kształcenia Zawodowego
Łódź Numer komisji: 223 Szkoła Podstawowa nr 94 w Łodzi
Łódź Numer komisji: 224 VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka
Łódź Numer komisji: 225 MPK-Łódź Sp. z o. o.
Łódź Numer komisji: 226 XXIX Liceum Ogólnokształcące im. hm. Janka Bytnara Rudego
Łódź Numer komisji: 227 XXIX Liceum Ogólnokształcące im. hm. Janka Bytnara Rudego
Łódź Numer komisji: 228 Uniwersytet Łódzki Wydział Chemii
Łódź Numer komisji: 284 Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi im. dr. J. Babińskiego
Łódź Numer komisji: 285 Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi
Łódź Numer komisji: 286 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi
Łódź Numer komisji: 287 Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
Łódź Numer komisji: 288 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi
Łódź Numer komisji: 289 6 Dom Pomocy Społecznej w Łodzi
Łódź Numer komisji: 290 Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Łodzi
Łódź Numer komisji: 291 Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. majora Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego „Nurta” w Łodzi
Łódź Numer komisji: 292 Dom Pomocy Społecznej w Łodzi
Łódź Numer komisji: 293 Areszt Śledczy w Łodzi
Łódź Numer komisji: 303 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralny Szpital Weteranów
Łódź Numer komisji: 304 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralny Szpital Weteranów
Łódź Numer komisji: 305 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
Łódź Numer komisji: 306 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi Ośrodek Szpitalny im. M. Madurowicza
Łódź Numer komisji: 307 2 Dom Pomocy Społecznej w Łodzi
Łódź Numer komisji: 308 Dom Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi
Łódź Numer komisji: 309 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Łódź Numer komisji: 310 Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera Sp. z o. o.
Łódź Numer komisji: 311 Dom Pomocy Społecznej w Łodzi
Łódź Numer komisji: 318 Politechnika Łódzka Obiekt C 15
Łódź Numer komisji: 319 Uniwersytet Łódzki VII Dom Studenta

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!